Inici / Arts Plàstiques i Música

Arts Plàstiques i Música

Cap del departament: Toni Viamonte

ESO:

Cursos Assignatures  Professorat
1r ESO A,B,C,D,E (en anglès) Educació Plàstica Visual i Audiovisual Andrea Pomar
1r ESO A,B,C,D,E Toni Viamonte
1r ESO A,B,C,D,E Música Alvar Servera
2n ESO A,B,C,D,E Educació Plàstica Visual i Audiovisual Andrea Pomar
2n ESO A,B,C,D,E Música Alvar Servera
3r ESO A,B,C,D,E Educació Plàstica Visual i Audiovisual Andrea Pomar
4t ESO A,B,C,D,E Educació Plàstica Visual i Audiovisual Eva Murillo

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Cursos Assignatures  Professorat
1r Batx A,B,C Dibuix Artístic I Eva Murillo
1r Batx A,B,C Volum Eva Murillo
1r Batx A,C Dibuix Tècnic I Toni Viamonte
1r Batx A,B,C Llenguatge i Pràctica Musical Alvar Servera
2n Batx A,B,C Dibuix Artístic II Eva Murillo
2n Batx A,C Dibuix Tècnic II Toni Viamonte
2n Batx A,C Tècniques d’Expressió Graficoplàstica Eva Murillo
2n Batx A,C Disseny Toni Viamonte
2n Batx A,C Fonaments de l’Art II Eva Murillo

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs
Educació Plàstica 1r i 2n ESO Si es cursa l ‘assignatura durant el curs actual, realitzar treballs de recuperació (entregats el mes de febrer) i aprovar les dues primeres avaluacions del curs.
Si no es cursa l’assignatura, entregar treball i superar un examen (la darrera setmana de febrer).
Treball 1r ESO
3r ESO Realitzar els treballs de recuperació (apartat pràctic) i aprovar l’examen de mínims.
La data s’acordarà amb l’alumne.
 
Música  1r i 3r ESO Resum de tots els temes a mà. Examen teòric i prova instrumental

Podeu trobar les dates d’exàmens en el següent enllaç: Calendari d’exàmens de recuperació de matèries pendents.

Direccions d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
Museo del Prado  
Museo Thyssen  
Dibuix tècnic  
Arts plàstiques CIDE  Blog de dibuix tècnic del CIDE