Inici / Calendari escolar

Calendari escolar

 

CALENDARI ESCOLAR, CURS 2018 – 2019

Segons el Calendari Escolar, facilitat per la Conselleria d’Educació (BOIB núm 50 del 24 d’abril
de 2018), tendran la consideració de dies festius i no lectius:

 • 12 d’octubre (festa nacional- Hispanitat)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 2 de novembre (dia de lliure disposició)
 • 6 de desembre (dia de la Constitució)
 • 7 de desembre (dia de lliure disposició)
 • Del 22 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos (vacances de Nadal)
 • 21 de gener (declarat festiu, segons l’Ajuntament de Palma)
 • 28 de febrer (Festa escolar unificada)
 • 1 de març (Dia de les Illes Balears)
 • 4 de març (substitució d’una festa local)
 • Del 18 d’abril al 28 d’abril, ambdós inclosos (vacances de Pasqua)
 • 1 de maig (Dia del treballador)

Per la seva part, el nostre centre declara fer horari continuat (classes fins al migdia) els dies 21 de desembre, 17 d’abril i 21 de juny.

 

CALENDARIO ESCOLAR, CURSO 2018 – 2019

Según el Calendario Escolar, facilitado por la Consejería de Educación (BOIB núm 50 del 24 de
abril de 2018), tendrán la consideración de días festivos y no lectivos:

 • 12 de octubre (fiesta nacional- Hispanidad)
 • 1 de noviembre (Todos los Santos)
 • 2 de noviembre (día de libre disposición)
 • 6 de diciembre (día de la Constitución)
 • 7 de diciembre (día de libre disposición)
 • Del 22 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos (vacaciones de Navidad)
 • 21 de enero (declarado festivo, según el Ayuntamiento de Palma)
 • 28 de febrero (Fiesta escolar unificada)
 • 1 de marzo (Día de las Islas Baleares).
 • 4 de marzo (en sustitución de una fiesta local)
 • Del 18 de abril al 28 de abril, ambos incluidos (vacaciones de Pascua)
 • 1 de mayo (Día del trabajador)

Por su parte, nuestro centro declara hacer horario continuado (clases hasta el mediodía) los días 21 de diciembre, 17 de abril y 21 de junio.