Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

El servei d´orientació, duit a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials. Afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El Departament d’Orientació està constituït per:

  • Professorat de l’especialitat de psicologia, pedagogia o psicopedagogia (orientador).
  • Professorat de l’àmbit sociolingüístic i de l’àmbit científicotecnològic.
  • Professorat de formació i orientació laboral (FOL).
  • Mestres de l’especialitat de Pedagogia terapèutica (PT), Audició i llenguatge (AL), i de suport de compensació de les desigualtats (AD).

Orientació:

Qui som? Què feim?
Elena Palou De Comasema i Darder Orientadora a 1r , 4rt , PMAR d’ESO i a CCFF d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.
Silvia Campins Mas Orientadora a 2n i 3r d’ESO i CCFF de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
Laura Bonache Núñez Orientadora a Batxillerat , FPB, CCFF Gestió Administrativa.
Jonathan Bangueses Orientador a Ed. Infantil i 1r, 2n i 3r d’Educació Primària.
Esther Morey Orientadora a 4rt , 5é i 6é d’Educació Primaria.

Professorat d’atenció a la diversitat:

Qui som? Què feim?
Silvia Sillero López Suport de Matemàtiques , Física i química i Socials a l’ESO i PT de referència a 3r d’ESO.
Carme Berga Dalmau PT a 1r de primària.
Aina Benítez Mas PT a 3r i 5é de primària.
Laura Bonache Núñez Suport de Castellà a 3r i 4rt d’ESO i PT de referència a 4t d’ESO.
Marga Díez Forteza PT a 2n i 6é de primària.
Lluïsa Llinàs Camps Suport de català d’ESO , Suport de Naturals a 1r d’ESO, PT de referència a 1r d’ESO i ALTER.
Marina Oliver Blanch PT a 1r de primària.
Alicia López Viota Suport de Castellà i C. Socials a l’ESO i PT de referència a 2n d’ESO.
Irene Carrasco Mestra d’Atenció a la diversitat a l’ESO.
Constança Mesa Mestra d’Atenció a la diversitat a Primària.
Susana Mota Mestra d’atenció a la diversitat al 2n cicle d’Ed. Primària.

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Juana Pérez Elvira Audició i llenguatge a 1r cicle d’EP.
Constança Mesa Audició i llenguatge a 1r i 2n cicle d’EP i ESO.
Susana Mota Audició i llenguatge 1r cicle EP.

Programes:

Programes Coordinació
Educació Emocional Marga Díez i Aina Benítez a Educació Infantil i Primària
Alicia López Viota a ESO
Laura Bonache i Lourdes Julbe a Batxillerat
Prg. Mediació Irene Carrasco a ESO
Susana Mota a Ed. Primària
Prg. ALTER Irene Carrasco, Alicia López Viota, Lluïsa LLinàs, Silvia Sillero.
Prg. AACC Constança Mesa a Ed. Primària
Silvia Sillero / Irene Carrasco a Ed. Secundària.

 

 

Enllaços d’interès Descripció
Universitat de les Illes Balears Enllaç a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb tota la informació necessària per accedir a la universitat ( PBAU, paràmetres de ponderació, graus…)
Formació Professional – Caib Informació relacionada amb la Formació Professional a les Illes Balears (oferta formativa, admissió i matricula, proves d’accés…)
Informació estudis universitaris QEDU: Qué estudiar y dónde en la Universidad.
Què faig el proper curs? Presentació sobre la continuació d’estudis després de cursar 4t d’ESO. Opcions de Batxillerat.

Docència: assignatures pròpies del departament (psicologia i PMAR).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.