Inici / Educació Física

Educació Física

Cap del Departament: Antònia Bosch (Núm. de Col.legiada 11245).

 ESO:
Cursos Assignatures  Professorat
1r ESO A, B, C, D i E Educació Física Biel Casamor
2n ESO A, B, C, D, E i F Educació Física Biel Casamor
3r ESO A, B, C, D, E i F Educació Física Antònia Bosch
4rt ESO A, B, C, D, E i F Educació Física Andreu Mas

Batxillerat:

Cursos Assignatures  Professorat
1r Batxillerat A, B i C Educació Física Antònia Bosch
 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs (pendent publicació)
Educació Física 1r, 2n i 3r ESO

Realitzar i exposar el treball indicat pel professor i superar les pràctiques obligatòries pendents (durant els mesos d’abril i maig).

Dates: dies 1,2 i 3 d’abril en temps de pati al pavelló

Treball recuperació 1r ESO

Treball recuperació 2n ESO

Treball recuperació 3r ESO

Podeu trobar les dates d’exàmens en el següent enllaç: Calendari d’exàmens de recuperació de matèries pendents.
 
 
Pàgines web d’interès:
 
Enllaços d’interès Descripció
Àrea d’Esports del Consell de Mallorca
Plana d’especial interès per a mares, pares, alumnes i professorat ja que ofereix, de manera actualitzada, tot tipus d’activitats formatives, lúdiques i esportives sempre dirigides per professionals del sector esportiu.
Pràcticament totes les activitats proposades són gratuïtes.
Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears (COLEF) Enllaç d’interés per a tots els professionals del sector esportiu així com usuaris de l’activitat físico-esportiva en moments d’oci. Podem trobar extensa informació totalment actualitzada relacionada amb el món de l’exercici físic des de totes les seves vessants (salut, gestió, educació i recreació).
Col·legi oficial de Nutricionistes de les Illes Balears En aquesta plana web podem trobar tot tipus d’informació (consells, tallers, articles d’interès, cursos,…) relacionada amb el tema de la nutrició. Importantíssim recordar el binomi Exercici Físic i Alimentació com a potenciadors d’una bona qualitat de vida.