Inici / Geografia i Història

Geografia i Història

Cap de departament: Puri Carrillo
 

ESO:

Curs Assignatures Professorat
1r ESO A Geografia i Història 1 Llucia Juan
1r ESO B i C Ana Villatoro
1r ESO D i E Miquel Oliva
2n ESO A i B Geografia i Història 2 Puri Carrillo
2n ESO C i D Llucia Juan
2n ESO E Àlvar Servera
3r ESO A Geografia i Història 3 Toni Bosch
3r ESO B Fernando Rotger
3r ESO C Climent Picornell
3r ESO D i E Laura Llull
3r ESO F Climent Picornell
4t ESO A, B, C, D i E Geografia i Història 4 Ana Villatoro
4t ESO B Laura Llull

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Curs Assignatures Professorat
1r Batx Historia del Món contemporani Puri Carrillo
1r Batx Fernando Rotger
1r Batx Fonaments de l’Art I Puri Carrillo
2n Batx A Història d’Espanya Puri Carrillo
2n Batx B i C Fernando Rotger
2n Batx Història de l’Art Puri Carrillo
2n Batx A, B i C Geografia d’Espanya Toni Bosch

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Alicia López Viota i Silvia Sillero.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs
Història i Geografia 1r, 2n i 3r ESO Aprovar el curs actual o presentar la feina encomanada pel departament ben feta en tres terminis: durant la primera setmana després de vacances de Nadal o de Pasqua o durant la primera setmana de juny.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Sociolingüístic de 2n o 3r.

Treball 1r ESO

Treball 2n ESO

Treball 3r ESO