Inici / Geografia, Història i Música

Geografia, Història i Música

Cap de departament: Puri Carrillo
 
ESO:
 
Curs Assignatures Professorat
1r ESO A Geografia i Història 1 Llucia Juan
1r ESO B i C Ana Villatoro
1r ESO D i E Miquel Oliva
1r ESO Música Àlvar Servera
2n ESO A , B i C Geografia i Història 2 Puri Carrillo
2n ESO D Àlvar Servera
2n ESO E Llucia Juan
2n ESO Música Àlvar Servera
3r ESO A Geografia i Història 3 Fernando Rotger
3r ESO B i E Llucia Juan
3r ESO C i D Climent Picornell
4t ESO A aplicats Geografia i Història 4 Climent Picornell
4t PRAQ, B, C, D i E Ana Villatoro
4t ESO B aplicats Llucia Juan

 

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Curs Assignatures Professorat
1r Batx Historia del Món contemporani Fernando Rotger
1r Batx Fonaments de l’Art I Puri Carrillo
1r Batx Música Àlvar Servera
2n Batx A Història d’Espanya Puri Carrillo
2n Batx B i C Fernando Rotger
2n Batx Història de l’Art Puri Carrillo
2n Batx A, B i C Geografia d’Espanya Toni Bosch

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Biel Quirós.

 

Feines d’estiu:

1r d’ESO

Geografia i Història

Música

2n d’ESO Geografia i Història
3r d’ESO Geografia i Història
4t d’ESO

Geografia i Història (ensenyaments acadèmics)

Geografia i Història (ensenyaments aplicats)

1r de Batxillerat

Història del Mon Contemporani

Fonaments de l’Art