Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cap del departament: Malena Riudavets

 

Cursos Mòduls Professorat
1r IEA Automatismes industrials Llorenç Colom
Electrònica Llorenç Colom
Electrotècnia Albert Bonnin
Instal·lacions elèctriques interiors Albert Bonnin
Formació i orientació laboral Rosa Prohens
2n IEA Instal·lacions de distribució Llorenç Colom
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Malena Riudavets
Instal·lacions solars fotovoltaiques Malena Riudavets
Instal·lacions domòtiques Sebas Aragonés
Màquines elèctriques Sebas Aragonés
Empresa i iniciativa emprenedora Fany Homar
Formació en Centres de Treball (FCT) Llorenç Colom