Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cap del departament: Malena Riudavets

Cursos Mòduls Professorat
1r IEA Automatismes industrials Llorenç Colom
Electrònica Llorenç Colom
Electrotècnia Sebas Aragonés
Instal·lacions elèctriques interiors Marc Gomila
Formació i orientació laboral Xisca Girart
2n IEA Instal·lacions de distribució Llorenç Colom
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Malena Riudavets
Instal·lacions solars fotovoltaiques Malena Riudavets
Instal·lacions domòtiques Sebas Aragonés
Màquines elèctriques Marc Gomila
Empresa i iniciativa emprenedora Eva Carro
Formació en Centres de Treball (FCT) Llorenç Colom