Inici / Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap del departament: Jaume Barceló

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A Llengua Catalana i Literatura Antònia Homar
1r ESO B, C, D i E Maria del Mar Verd
2n ESO A, B, C i D Llengua Catalana i Literatura Antònia Homar
2n ESO E Maria del Mar Verd
3r ESO A, B i C Llengua Catalana i Literatura Jaume Barceló
3r ESO D Antònia Homar
3r ESO E Maria del Mar Verd
3r ESO F Tomeu Amengual
4t ESO A i B (e. Aplic.) Llengua Catalana i Literatura Maria A. Picó
4t ESO B (Lletres) Tomeu Amengual
4t ESO C, D i E Patrícia Mir
4t ESO Arts Escèniques Sergi Baos

Batxillerat:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx A, B i C Llengua Catalana i Literatura Patrícia Mir
1r Batx Literatura Universal Maria A. Picó
2n Batx A Llengua Catalana i Literatura Maria A. Picó
2n Batx B Patrícia Mir
2n Batx C Jaume Barceló
2n Batx Arts Escèniques Sergi Baos

Professorat de suport:

Cursos Professorat
1r d’ESO (tots els grups) Aida Miralles

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluïsa Llinàs.

Feines d’estiu:

Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO Llengua Catalana i Literatura
2n ESO Llengua Catalana i Literatura
3r ESO Llengua Catalana i Literatura
4t ESO Llengua Catalana i Literatura
1r Batx Llengua Catalana i Literatura

 

Manifest per la llengua de les cooperatives d’ensenyament

Les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears manifesten en el seus trets d’identitat que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge dels seus centres educatius. Les escoles cooperatives assumeixen que la llengua catalana s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com eina bàsica de relació entre tots els seus membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes. També s’han de crear situacions en què s’usi més enllà del recinte escolar amb la intenció de posar-la al mateix nivell que la resta de llengües d’àmbits europeus.

Argumentari ensenyament en català per a tothom

 ENSENYAMENT EN CATALÀ PER A TOTHOM, GARANTIA DE QUALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL
El nostre centre, Cooperativa d’ensenyament CIDE, fa ensenyament en català perquè és la llengua del territori, de Palma i de Mallorca.

L’escola no vol infants separats per raons de llengua; els vol mesclats i que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts i enriquits amb les aportacions de tots.

Per avançar pedagògicament i socialment l’escola disposa d’un projecte educatiu integrador, que afavoreix la cohesió, no discrimina ningú i ha estat aprovat pel consell escolar del centre. Les primeres experiències en dues línies molt prest es van haver d’arraconar perquè separaven l’alumnat en classes socials ben diferenciades .