Inici / Llengües estrangeres

Llengües estrangeres

Cap del departament: Bel Oliver

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B Anglès Tomeu Amengual
Lourdes Vaquer
1r ESO C Isa Díaz
Lourdes Vaquer
1r ESO D Isa Díaz
Tomeu Amengual
1r ESO E Isa Díaz
Marc Cantó
2n ESO A, B, C, D, E Anglès Isa Díaz
Lourdes Vaquer
2n ESO A Alemany Bel Oliver
2n ESO B Miquel Bosch
2n ESO C, D i E Miquel Bosch
Bel Oliver
3r ESO A  Ànglès Bel Oliver
Marc Cantó
3r ESO B Neus Amengual
Bel Oliver
3r ESO C Marc Cantó
Miquel Bosch
3r ESO D i E Neus Amengual
Marc Cantó
3r ESO F Miquel Bosch
Marc Cantó
3r ESO A, B, C, D, E i F Alemany Bel Oliver
Miquel Bosch
4t ESO A Anglès Miquel Bosch
Neus Amengual
4t ESO B Neus Amengual
Tomeu Amengual
4t ESO C Alex Ramis
Miquel Bosch
4t ESO D Miquel Bosch
Neus Amengual
4t ESO E Alex Ramis
Bruno Vanrell
4t ESO A, B, C, D i E Alemany Bel Oliver

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx A, B i C Anglès Andrés Alonso
Alex Ramis
2n Batx A, B i C Anglès Andrés Alonso
Alex Ramis
1r Batx A, B i C Alemany Bel Oliver

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs
Llengua anglesa 1r, 2n i 3r ESO Tenir un 5 a la primera avaluació del curs següent o un 4 i bona actitud a la segona o tercera avaluació.  
Alemany 2n i 3r ESO Tenir un 4 amb bona actitud a qualsevol avaluació del curs següent. Si no trien l’optativa el curs següent, entregar un treball proposat pel professor.

Treball Alemany 2n ESO

Data entrega: setmana del 5/3 al 9/3

Enllaços d’interès:

Enllaços d’interès – Anglès
Descripció
Britishcouncil.org Lloc web amb molts de recursos per als interessos dels adolescents, incloent  vídeos, articles, notícies…
Oxford Online Activitats divertides i entretingudes proposades per l’editorial del llibre de l’alumne que es poden fer tan a casa com a classe.
Linguee Base de dades on els alumnes poden trobar paraules i expressions que han sortit a les notícies, literatura, etc…
Buzzfeed Interessants vídeos per a millorar l’escolta en anglès.
Lyrics training Per practicar i aprendre l’anglès mitjançant la música.
Collins Dictionary Diccionari en línea.
Merriam-webster Diccionari recomenat especialment per la fonètica de l’anglès americà.
Oxford Dictionaries Diccionari recomenat per la fonètica de l’anglès britànic.
BBC Learning English Material de la BBC per practicar l’anglès.
5minuteenglish Senzilles explicacions i exercicis.
Bright Side Originals vídeos, articles… per millorar la comprensió lectora i l’escolta.
UIB Models d’exàmens i criteris de correcció de les proves PAU.

 

Enllaços d’interès – Alemany
Descripció
Students of the World Web per trobar gent alemanya i poder-se escriure e-mails.
Conjugador reverso Per conjugar verbs regulars i irregulars.
Goethe Institut Web de l’Institut Goethe amb molts d’exercicis de tots els nivells, informació sobre cursos, exàmens oficials…
Pons Diccionari online.