Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Xisca Vindel

ESO:

Cursos Assignatures  Professorat
1r ESO A, B, C i D Matemàtiques Joan Mir
1r ESO E Maties Rebassa
2n ESO A, B i C Matemàtiques Xisca Vindel
2n ESO D, E i F Iván Núñez
3r ESO A i B Matemàtiques Iván Núñez
3r ESO C i D Katy Forteza
3r ESO E Joan Carles Llabrés
4t ESO A Matemàtiques orientades a ensenyaments aplicats Katy Forteza
4t ESO B i E Matemàtiques Sebastià Manresa
4t ESO C i D Jaume Llodrà
 
Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.
 

Batxillerat:

Cursos Assignatures  Professorat
1r Batx A i C Matemàtiques I Toni Mir
1r Batx  B Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials Sebastià Manresa
2n Batx A i C Matemàtiques II Toni Mir
2n Batx B Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials Sebastià Manresa

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació):

Cursos Professorat
1r, 2n, 3r i 4t ESO Silvia Sillero

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants  
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions  
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria  

Adreçes d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)

Feines d’estiu:

Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO Matemàtiques
2n ESO Matemàtiques
3r ESO Matemàtiques
4t ESO

Matemàtiques (ensenyaments acadèmics)

Matemàtiques (ensenyaments aplicats)

1r Batx.

Matemàtiques I

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

2n Batx.

Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II