Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Xisca Vindel

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A Matemàtiques Xisca Vindel
1r ESO B Jaume Llodrà
1r ESO C,D i E Juan Mir
2n ESO A Matemàtiques Jaume Llodrà
2n ESO B i C Xisca Vindel
2n ESO D Joan Noguera
2n ESO E Martí Terrassa
3r ESO A,D i E Matemàtiques Iván Núñez
3r ESO B Katy Forteza
3r ESO C Manu Hidalgo
4t ESO A (PRAQ) i B Matemàtiques aplicades Katy Forteza
4t ESO A  Iván Núñez
4t ESO C i E Matemàtiques acadèmiques Sebastià Manresa
4t ESO D  Iván Núñez
4t ESO F Toni Mir

BATXILLERAT:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx  Matemàtiques I Toni Mir
1r Batx  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Sebastià Manresa
2n Batx  Matemàtiques II Toni Mir
2n Batx  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Sebastià Manresa

Professorat de suport:

Cursos Professorat
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO (ensenyaments aplicats i PRAQ) Manu Hidalgo

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants  
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions  
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria  
Problemes de probabilitat 2n Batxillerat

 

Adreces d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)

 

Feines d’estiu:

Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO Matemàtiques
2n ESO Matemàtiques
3r ESO Matemàtiques
4t ESO

Matemàtiques (ensenyaments acadèmics)

Matemàtiques (ensenyaments aplicats)

1r Batx.

Matemàtiques I

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I