Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Xisca Vindel

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B, C i D Matemàtiques Juan Mir
1r ESO E Iván Núñez
2n ESO A, B, i C Matemàtiques Xisca Vindel
2n ESO D i E Jaume Llodrá
3r ESO A, C, D i F Matemàtiques Iván Núñez
3r ESO B Katy Forteza
3r ESO E Joan Noguera
4t ESO A i B Matemàtiques aplicades Katy Forteza
4t ESO B i C Matemàtiques acadèmiques Sebastià Manresa
4t ESO D i E Toni Mir

Batxillerat:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx A i C Matemàtiques I Toni Mir
1r Batx B i C Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Sebastià Manresa
2n Batx A i C Matemàtiques II Toni Mir
2n Batx B Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Sebastià Manresa

Professorat de suport:

Cursos Professorat
1r i 2n d’ESO Maria del Mar Puigserver

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar
Matemàtiques 1r, 2n i 3r ESO Aprovar una avaluació qualsevol del curs següent.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Científic Matemàtic de 2n o 3r.

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants  
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions  
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria  

Adreçes d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)