Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Xisca Vindel

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A Matemàtiques Xisca Vindel
1r ESO B Jaume Llodrà
1r ESO C,D i E Juan Mir
2n ESO A Matemàtiques Jaume Llodrà
2n ESO B i C Xisca Vindel
2n ESO D Joan Noguera
2n ESO E Martí Terrassa
3r ESO A,D i E Matemàtiques Iván Núñez
3r ESO B Katy Forteza
3r ESO C Manu Hidalgo
4t ESO A (PRAQ) i B Matemàtiques aplicades Katy Forteza
4t ESO A  Iván Núñez
4t ESO C i E Matemàtiques acadèmiques Sebastià Manresa
4t ESO D  Iván Núñez
4t ESO F Toni Mir

BATXILLERAT:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx  Matemàtiques I Toni Mir
1r Batx  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Sebastià Manresa
2n Batx  Matemàtiques II Toni Mir
2n Batx  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Sebastià Manresa

Professorat de suport:

Cursos Professorat
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO (ensenyaments aplicats i PRAQ) Manu Hidalgo

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants  
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions  
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria  

 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar
Matemàtiques 1r, 2n i 3r ESO Aprovar una avaluació qualsevol del curs següent.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Científic Matemàtic de 2n o 3r.

 

Adreces d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)