Inici / Assignatures i opcions pel curs 2021-22

Assignatures i opcions pel curs 2021-22

1r d'ESO

Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Geografia i Història, Biologia i Geologia, Educació Física, Música, Educació plàstica, visual i audiovisual (escollir en català o anglès) i Religió o Valors ètics (escollir una).

2n d'ESO
Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Geografia i Història, Física i Química, Educació Física, Tecnologies (escollir en català o anglès), i d'específiques hi ha Alemany, Educació Plàstica II i Música. Aquestes es fan segons el nombre d'alumnes, aquest any ha sortit Alemany i Plàstica.
Religió o Valors ètics (escollir una).
A més a més, comptam amb un curs de PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment).
3r d'ESO
Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques (orientades als ensenyaments acadèmics o als ensenyaments aplicats), Geografia i Història, Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia II (escollir en català o anglès), Educació Física, Religió o Valors ètics (escollir una) i d'específiques Alemany, Cultura clàssica, Educació Plàstica II, Iniciació a l'activitat emprenedora i música. (Aquestes es fan segons el nombre d'alumnes, aquest any ha sortit Alemany, Cultura Clàssica i  Iniciació a l'activitat emprenedora. Escollir una).

A més a més, comptam amb un curs de PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment).

4t d'ESO

Ensenyaments aplicats: Tecnologia, Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial, TIC i Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats.

A més a més, tots els alumnes poden triar una específica entre les següents assignatures: Segona llengua estrangera: Alemany, Arts Escèniques i Dansa, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Tecnologia, Filosofia, Ciències aplicades a l'activitat professional, cultura científica, música i TIC. (Aquestes es fan segons el nombre d'alumnes, aquest any ha sortit Alemany, Teatre, Plàstica i TIC. Escollir una.)