Inici / CFGS d’Administració i Finances (FP intensiva)

CFGS d’Administració i Finances (FP intensiva)

Tècnic en administració i finances

Actuacions cofinançades

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Vols descobrir la nova formació professional que et permet aprendre mentre treballes? Coneix la modalitat d’FP intensiva que oferim al CIDE amb el Grau Superior d’Administració i Finances.

La modalitat INTENSIVA et permet combinar la formació reglada i el treball remunerat. D’aquesta forma s’augmenten les possibilitats d’inserció laboral. L’estructura de la formació és la següent: l’alumnat compagina la seva formació al centre educatiu amb la formació a una empresa amb un contracte laboral.

Si t’agrada la gestió de personal, donar assessorament a clients o usuaris, les tasques administratives i les operacions econòmiques-financeres, aquest són els teus estudis. Inscriu-te al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances! 

Amb el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances sabras organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Competències professionals 

Quan finalitzis el cicle formatiu, seras capaç de:

 • Tramitar documents i comunicacions internes i externes d’informació empresarial.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa del personal de l’empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercials, financeres, contables i fiscals.
 • Realitzar la gestió contable i fiscal de l’empresa.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió.
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament de Recursos Humans.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials (proveïdors, assessorament, atenció al client, administracions públiques, etc).
 • Atenció al client (àmbit administratiu i comercial).
 • Organitzar, coordinar i supervisar equips de feina.
 • Supervisar i gestionar de la prevenció de riscos laborals i ambientals dins l’empresa.
 • Supervisar i aplicar la gestió de qualitat i d’accessibilitat.
 • Gestió bàsica per crear una petita empresa.

Requisits d’accés

Es pot accedir a aquest grau superior mitjançant diferents vies. Teniu un accés directe on es requereix una de les següents titulacions:

 • Títol de Batxillerat o Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà) o de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent).
 • Titulació universitària o equivalent.

Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau superior i tenir complits 19 anys o més l’any de fer la prova o superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, contables laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.
 • Auxiliar d’auditoria
 • Gestor administratiu.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin.
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.
 • Cursos d’especialització professional.

Erasmus+

L’alumnat d’FP bàsica i de Cicles Formatius del CIDE té l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+ per fer estades formatives a un país de l’Unió Europea. L’objectiu és estudiar a diferents països, de tal forma que els alumnes facin el 50% de les pràctiques a les Illes i l’altre 50% a empreses de fora. Si vols conèixer els requisits per aconseguir una beca Erasmus+ pots trobar aquí tota la informació.

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Gestió de la documentació jurídica i empresarial.  0647 95
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.  0648 95
Ofimàtica i gestió de la informació.  0649 160
Procés integral de l’activitat comercial.  0650 140
Comunicació i atenció al client.

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Mòdul impartit en anglès.

0651

0179

0658

160

130

90

90

2n  Gestió de Recursos humans.  0652 100
 Gestió financera.  0653 120
 Contabilitat i fiscalitat.  0654 120
 Gestió logística i comercial.  0655 80
 Simulació empresarial.  0656 140
 Mòdul impartit en anglès. 40
Formació en centres de treball. 0660 400
Projecte d’administració i finances. (40h) 0657