Inici / CFGS d’Administració i Finances (FP intensiva)

CFGS d’Administració i Finances (FP intensiva)

Tècnic en administració i finances

Actuacions cofinançades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de l’ Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, seran subvencionables a partir de l’1 de febrer de 2020, les mesures dels plans de recuperació i resiliència, entre les quals es troba El programa de Cooperació Territorial corresponent a el Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l’ocupabilitat, aprovat en Consell de Ministres de data 15/12/2020.

L’actuació “Redimensionament de l’oferta de la Formació Professional” està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Està finançada la creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, impartida als IES, CIFP, CEPA i CC.

Per tant, aquest FP en modalitat intensiva i de nova creació forma part de les actuacions cofinançades.

Vols descobrir la nova formació professional que et permet aprendre mentre treballes? Coneix la modalitat d’FP intensiva que oferim al CIDE amb el Grau Superior d’Administració i Finances.

La modalitat INTENSIVA et permet combinar la formació reglada i el treball remunerat. D’aquesta forma s’augmenten les possibilitats d’inserció laboral. L’estructura de la formació és la següent: l’alumnat compagina la seva formació al centre educatiu amb la formació a una empresa amb un contracte laboral.

Si t’agrada la gestió de personal, donar assessorament a clients o usuaris, les tasques administratives i les operacions econòmiques-financeres, aquest són els teus estudis. Inscriu-te al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances! 

Amb el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances sabras organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Competències professionals 

Quan finalitzis el cicle formatiu, seras capaç de:

 • Tramitar documents i comunicacions internes i externes d’informació empresarial.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa del personal de l’empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercials, financeres, contables i fiscals.
 • Realitzar la gestió contable i fiscal de l’empresa.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió.
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament de Recursos Humans.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials (proveïdors, assessorament, atenció al client, administracions públiques, etc).
 • Atenció al client (àmbit administratiu i comercial).
 • Organitzar, coordinar i supervisar equips de feina.
 • Supervisar i gestionar de la prevenció de riscos laborals i ambientals dins l’empresa.
 • Supervisar i aplicar la gestió de qualitat i d’accessibilitat.
 • Gestió bàsica per crear una petita empresa.

Requisits d’accés

Es pot accedir a aquest grau superior mitjançant diferents vies. Teniu un accés directe on es requereix una de les següents titulacions:

 • Títol de Batxillerat o Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà) o de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent).
 • Titulació universitària o equivalent.

Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau superior i tenir complits 19 anys o més l’any de fer la prova o superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, contables laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.
 • Auxiliar d’auditoria
 • Gestor administratiu.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin.
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.
 • Cursos d’especialització professional.

Erasmus+

L’alumnat d’FP bàsica i de Cicles Formatius del CIDE té l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+ per fer estades formatives a un país de l’Unió Europea. L’objectiu és estudiar a diferents països, de tal forma que els alumnes facin el 50% de les pràctiques a les Illes i l’altre 50% a empreses de fora. Si vols conèixer els requisits per aconseguir una beca Erasmus+ pots trobar aquí tota la informació.

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Gestió de la documentació jurídica i empresarial.  0647 95
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.  0648 95
Ofimàtica i gestió de la informació.  0649 160
Procés integral de l’activitat comercial.  0650 140
Comunicació i atenció al client.

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Mòdul impartit en anglès.

0651

0179

0658

160

130

90

90

2n  Gestió de Recursos humans.  0652 100
 Gestió financera.  0653 120
 Contabilitat i fiscalitat.  0654 120
 Gestió logística i comercial.  0655 80
 Simulació empresarial.  0656 140
 Mòdul impartit en anglès. 40
Formació en centres de treball. 0660 400
Projecte d’administració i finances. (40h) 0657