Inici / Chromebooks / Incidències

Incidències

Inici del curs

Els primers 3 dies de curs el departament de TIC farà un esforç excepcional per atendre les incidències de tot tipus que pugui sorgir passant per les aules i intentant donar servei immediat. Passats aquests tres dies s’haurà de seguir el procediment anteriorment esmentat i cercar sol·lucions dins l’aula per tal de poder seguir fent feina.

Què has de fer si tens un problema amb el teu ordinador?

Si te passa durant el temps de classe, hauràs de xerrar amb el professor que tinguis en aquell moment. Si ell et pot ajudar i solventar el problema, enhorabona, pots seguir fent feina! Si el professor no pot resoldre la incidència, enviarà un correu electrònic a l’adreça chromebooks@cide.es, posant en còpia al teu tutor en cas que no l’envii ell. Si el problema sorgeix a casa, guardaràs l’equipament i el següent dia lectiu informaràs al teu tutor, qui serà l’encarregat d’enviar el correu electrònic.

Una vegada que s’envii el mail de la teva incidència, el departament TIC revisarà el teu cas i, si és necessari, es requerirà que els duguis el teu equip. Això es farà responent al mail en què s’explica la teva incidència, i el teu tutor o -el professor que ha enviat la incidència- t’indicarà en quin moment has d’anar-hi. 

En el cas que la incidència requereixi que hagis de deixar uns dies el teu equip, et proporcionarem un equip de substitució sempre que tinguem disponibilitat. REVISAR I INDICAR CONDICIONS.

Si ho podem solucionar al centre, així ho farem, en cas contrari, es remetrà la incidència al servei tècnic oficial i es valorarà si la reparació està coberta per la garantia contractada (veure informació al final de la pàgina). Si està coberta, es procedirà a la reparació/substitució de l’equip. En cas contrari, s’informarà de l’import als pares/tutors legals de l’alumne/a, que hauran de donar el vistiplau per dur a terme la reparació de l’equip.

I si perds el teu chromebook?

Si no trobes el teu equip, has d’informar immediatament al teu professor i/o tutor, que avisarà al departament TIC per poder fer un seguiment de la darrera activitat de l’equip.

POSSIBILITAT DE SW PER LOCALITZACIÓ? 7€/any VALORAR SI ES POSA

És molt important que tinguis en compte que ets el responsable del teu equip, de la mateixa forma que ho ets d’altre material escolar, per això L’has de guardar sempre en un lloc segur i no descuidar-lo. Dins l’aula, sempre que no facis ús del teu ordinador, l’has de tenir dins la taquilla, tancat amb un pany.

La garantia no cobreix en cap cas la pèrdua de l’equip.

Informació de la garantia:

Garantia de fabricant: 2 anys, defectes de màquina i components interns, en cap caps ruptures i mal ús.

Garantia de proveïdor: 4 anys.

Riscos i danys assegurats:

✓ Fallades de construcció i peces.

✓ Bateries defectuoses.

✓ Trencaments.

✓ Gelades i tempesta.

✓ Desgast, deterioració per ús, envelliment.

✓ Danys per caiguda/cop, accident.

✓ Manipulació inadequada.

✓ Danys electrònics (curtcircuit, sobretensió).

✓ Aigua, humitat.

✓ Implosió / explosió, caiguda d’un llamp.

✓ Robatori (amb atestat policial).

 

Costos coberts:

✓ Costos de reparació per dispositius defectuosos.

✓ Honoraris d’especialistes reparadors.

✓ Peces de recanvi.

✓ Despeses de desplaçaments.

✓ Despeses d’enviament.

Costos compartits per substitució del dispositiu.