Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

El servei d´orientació, duit a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials. Afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El Departament d’Orientació està constituït per:

  • Professorat de l’especialitat de psicologia, pedagogia o psicopedagogia (orientador).
  • Professorat de l’àmbit sociolingüístic i de l’àmbit científicotecnològic.
  • Professorat de formació i orientació laboral (FOL).
  • Mestres de l’especialitat de Pedagogia terapèutica (PT), Audició i llenguatge (AL), i de suport de compensació de les desigualtats (AD).

Orientació:

Qui som? Què feim?
Jonathan Bangueses Orientador a Ed. Infantil i 1r, 2n i 3r d’Educació Primària.
Bel Oliver Orientadora a 4t , 5è i 6è d’Educació Primaria.
Silvia Campins Mas Orientadora 1r d’ESO i 3r C, D i E d’ESO
Elena Palou De Comasema i Darder Orientadora a 2n, 4t i PMAR d’ESO
Laura Bonache Núñez Orientadora a 3r A i B d’ESO, Batxillerat , FPB i CCFF

Professorat d’atenció a la diversitat i PT:

Qui som? Què feim?
Marga Díez Forteza PT 1r d’E. Primària
Caterina Jiménez PT a 1r d’E. Primària
Carme Berga Dalmau PT a 2n d’E. Primària
Elena Puigcercós PT de 2n d’E. Primària
Juana Mari Coca PT a 2n, 3r i 4t d’E. Primària
Bel Oliver PT a 4t de Primària
Susana Mota PT a 4t i 6è d’Ed. Primària i mestra d’atenció a la diversitat.
Aina Benítez Mas PT a 5è d’E. Primària
Margalida Mulet Pt a 6è d’E. Primària
Sílvia Sillero López PT referent a 3r d’ESO i als dep. de matemàtiques i tecnologia
Lluïsa Llinàs Camps PT referent a 3n d’ESO i als departaments de català i anglès
Gabriel Quiròs PT referent a 4t d’ESO i al dep. de ciències i plàstica
Laura Bonache Suport de Castellà a 4t d’ESO i PT de referència a 4t d’ESO.
Lluc Moragues Mestre d’atenció a la diversitat a l’ESO. Referent als departaments d’Educació Física i Geografia i Història

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Ana Jiménez Audició i llenguatge a E. Infantil
Juana Pérez Elvira Audició i llenguatge a 1r cicle d’E. Primària.
Susana Mota Audició i llenguatge 1r cicle E. Primària.
Margalida Mulet Audició i llenguatge a 6è d’E. Primària
Constança Mesa Audició i Llenguatge i referent de 1r d’ESO i dep. Castellà

Auxiliar tècnic educatiu (ATE):

Qui som? Què feim?
Marga Garau
E. Infantil
Lidia García E. Infantil
Carla Balañá E. Infantil
Marina Martínez E. Primària
Núria Sáez E. Primària

Programes:

Programes Coordinació
Educació Emocional Marga Díez i Aina Benítez a Educació Infantil i Primària
Xavier Muñoz a E. Secundària
Programa de mediació Susana Mota a E. Primària
Lluc Moragues a ESO i coordinador
Enllaços d’interès Descripció
Universitat de les Illes Balears Enllaç a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb tota la informació necessària per accedir a la universitat ( PBAU, paràmetres de ponderació, graus…)
Formació Professional – Caib Informació relacionada amb la Formació Professional a les Illes Balears (oferta formativa, admissió i matricula, proves d’accés…)
Informació estudis universitaris QEDU: Qué estudiar y dónde en la Universidad.
Què faig el proper curs? Presentació sobre la continuació d’estudis després de cursar 4t d’ESO. Opcions de Batxillerat.
Què vull ser?  Recull d’enllaços referents a orientació acadèmica i professional.
Alumnes de 3r i 4t d’ESO  Informació de la UIB adreçada a les famílies d’alumnes de 3r i 4t d’ESO sobre orientació acadèmica.

Docència: assignatures pròpies del departament (psicologia i PMAR).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.