Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

Servei d’Orientació.

El servei d´orientació, duit a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials, afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El departament d’orientació està format per professionals de les següents especialitats: 

  • El professorat de l’especialitat de pedagogia o psicologia (orientador).
  • El professorat que realitza tasques de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (PT, AL, AD, ATE…)

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials, afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El departament d’orientació està format per professionals de les següents especialitats: 

  • El professorat de l’especialitat de pedagogia o psicologia (orientador).
  • El professorat que realitza tasques de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (PT, AL, AD, ATE…)

Orientadors/es:

Qui som? Què feim?
Elena Palou De Comasema sOrientadora a 2n, 4t d’ESO.s
Silvia Campinss sOrientadora 1r d’ESO i 3r  d’ESO.
sLaura Bonaches Orientadora a Batxillerat, FPGB i CCFF.s
sGabriel Quiróss sOrientador del programa de PDC.
Jonathan Banguesess Orientador a 2n curs d’Educació Primària.
Bel Oliver Orientadora a 3er, 4rt, 5è i 6è d’Educació Primària.
Sonia Ruiz Orientadora a Educació Infantil i a 1er cicle d’educació primària.
Merçè Ferrer Orientadora a Batxillerat, FPGB i CCFF.

Mestres de suport, PT i AD:

Qui som? Què feim?
Carme Berga PT a 2n d’Ed. Primària.
Aina Benítez PT a 5è d’Ed. Primària.
Marga Díez PT a 1r d’Ed. Primària.
Susana Mota Mestra d’atenció a la diversitat i AL a 3er i 4t d’Ed. Primària.
Coordinadora de mediació.
Caterina Jiménez PT a 1r d’Ed. Primària.
Jessica Alabarce PT a 1er i 2n d’Ed. Primària.
Juana Mari Coca PT a 5è d’Ed. Primària.
Miquel Àngel Salvà PT a 5è d’Ed. Primària.
Rosana Rivas PT a 1er i 3er cicle d’Ed.Primària
PT a 3er cicle d’Ed.Primària
Maria Catalina Rossinyol PT a 2n cicle d’Ed.Primària
Adrià Domènec PT a 2n cicle d’Ed.Primària
Laura  Llaneras PT a 3er cicle d’Ed.Primària i AL a 3er cicle d’Ed. Primària.
Andrea López PT a Ed. Infantil
Sílvia Sillero PT referent de 3r d’ESO i als departaments de matemàtiques i tecnologia.
Lluïsa Llinàs PT referent de 2n d’ESO i als departaments de català i ciències
Gabriel Quiròs PT referent de 4t d’ESO i als departaments de PDC
Sergi Martí PT referent de 1r d’ESO i als departaments de llengües estrangeres i Geografia i història
Luis Miguel Díaz PT ESO i FP
Lluc Moragues Mestre d’atenció a la diversitat a l’ESO. Coordinador de convivència i mediació i referent al departament d’Educació física.

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Juana Pérez Elvira Audició i llenguatge a 1r cicle d’Ed.Primària i a 4rt d’Ed.Primària.
Constança Mesa Audició i llenguatge a 3er cicle d’Ed. Primària. A l’ESO AL i referent del dep. de castellà
Susana Mota Audició i llenguatge 2n cicle Ed. Primària.
Laura Llaneras Audició i llenguatge a 3er cicle d’Ed. Primària.
Belén Gonzalez Audició i llenguatge a Ed. Infantil

Auxiliar tècnic educatiu (ATE): PENDENT

Programes:

Programes Coordinació
Educació Emocional Susana Mota a Educació Primària
Xavier Muñoz, coordinador i educador emocional de l’ESO, Batxillerat i FP.
Programa de mediació Susana Mota a E. Primària.
Lluc Moragues a l’ESO i coordinador.
Universitat de les Illes Balears Enllaç a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb tota la informació necessària per accedir a la universitat ( PBAU, paràmetres de ponderació, graus…)
Formació Professional – Caib Informació relacionada amb la Formació Professional a les Illes Balears (oferta formativa, admissió i matricula, proves d’accés…)
Informació estudis universitaris QEDU: Qué estudiar y dónde en la Universidad.
Què faig el proper curs? Presentació sobre la continuació d’estudis després de cursar 4t d’ESO. Opcions de Batxillerat.
Què vull ser? Recull d’enllaços referents a orientació acadèmica i professional.<

Docència: assignatures pròpies del departament (PDC).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.