Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

El servei d´orientació, duit a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials. Afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El Departament d’Orientació està constituït per:

  • Professorat de l’especialitat de psicologia, pedagogia o psicopedagogia (orientador).
  • Professorat de l’àmbit sociolingüístic i de l’àmbit científicotecnològic.
  • Professorat de formació i orientació laboral (FOL).
  • Mestres de l’especialitat de Pedagogia terapèutica (PT), Audició i llenguatge (AL), i de suport de compensació de les desigualtats (AD).

Orientació:

Qui som? Què feim?
Elena Palou De Comasema i Darder Orientadora a 1r , 2n i PMAR d’ESO
Silvia Campins Mas Orientadora 3r d’ESO i 4rt ESO
Laura Bonache Núñez Orientadora a Batxillerat , FPB i CCFF
Jonathan Bangueses Orientador a Ed. Infantil i 1r, 2n i 3r d’Educació Primària.
Marta Esteva Orientadora a 4rt , 5é i 6é d’Educació Primaria.

Professorat d’atenció a la diversitat:

Qui som? Què feim?
Silvia Sillero López Suport de Matemàtiques i Socials a l’ESO i PT de referència a 3r d’ESO.
Carme Berga Dalmau PT a 1r de primària.
Aina Benítez Mas PT a 4t i 6é de E. Primària
Laura Bonache Núñez Suport de Castellà a 4rt d’ESO i PT de referència a 4t d’ESO.
Marga Díez Forteza PT 1r ,2n de E.Primària
Lluïsa Llinàs Camps Suport de català d’ESO , Suport de Naturals a 1r d’ESO, PT de referència a 1r d’ESO.
Gabriel Quiròs Suport de Castellà i socials, PT referència 2n ESO
Irene Carrasco Mestra d’Atenció a la diversitat a l’ESO.
Susana Mota Mestra d’atenció a la diversitat al 5é 6é d’Ed. Primària.
Irene Carrasco Mestra d’Atenció a la diversitat a l’ESO.
Lluc Moragues PT a 4r , 5é E.Primària
Amelia Fernández PT de 2n i 3r Ed Primària
Caterina Jiménez (Marina Oliver) PT de 3r E.Primària

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Juana Pérez Elvira Audició i llenguatge a 1r cicle d’EP.
Constança Mesa Audició i llenguatge a 1r i 2n cicle d’EP i ESO.
Susana Mota Audició i llenguatge 1r cicle EP.

Auxiliar tècnic educatiu (ATE):

Qui som? Què feim?
Maria del Mar Casadesus 4t de E.Primària
Lucía Àvalos 3r E.Primària

Programes:

Programes Coordinació
Educació Emocional Marga Díez i Aina Benítez a Educació Infantil i Primària
Xavier Muñoz a Ed. Secundaria
Prg. Mediació Susana Mota a Ed. Primària
Irene Carrasco a ESO

 

 

Enllaços d’interès Descripció
Universitat de les Illes Balears Enllaç a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb tota la informació necessària per accedir a la universitat ( PBAU, paràmetres de ponderació, graus…)
Formació Professional – Caib Informació relacionada amb la Formació Professional a les Illes Balears (oferta formativa, admissió i matricula, proves d’accés…)
Informació estudis universitaris QEDU: Qué estudiar y dónde en la Universidad.
Què faig el proper curs? Presentació sobre la continuació d’estudis després de cursar 4t d’ESO. Opcions de Batxillerat.

Què vull ser?

 Recull d’enllaços referents a orientació acadèmica i professional.

Alumnes de 3r i 4t d’ESO

 Informació de la UIB adreçada a les famílies d’alumnes de 3r i 4t d’ESO sobre orientació acadèmica.

Docència: assignatures pròpies del departament (psicologia i PMAR).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.