Inici / Formulari borsa de treball – Ed. Secundària

Formulari borsa de treball – Ed. Secundària

Política de privacitat:

D’acord amb el disposat a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del RD 1720/2007, autoritz que les dades de caràcter personal del meu currículum facilitades, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de dades de caràcter personal, del qual és responsable l’entitat CIDE, S. Coop.

La finalitat del fitxer denominat CURRÍCULUM és la gestió de la borsa de feina. En el cas que vulgui que les dades recollides siguin eliminades d’aquest fitxer m’hauré de personar al Col·legi CIDE, carrer Arner número 3 de Palma de Mallorca i sol·licitar-ho. En tot cas, després de dos anys el currículum serà destruït.

[ninja_forms id=16]