Inici / Gestió Administrativa

Gestió Administrativa

Cap del departament: Carlos Font

ESO 22-23:

Cursos Assignatures Professorat
4t ESO A Aplicats Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial Víctor Suñer
4t ESO F PRAQ Alicia Ortiz
4t ESO B Economia Katy Forteza

BATXILLERAT 22-23

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx. Economia (LOMLOE) Carlos Font
2n Batx. Economia de l’empresa Carlos Font

*LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge al Classroom de l’assignatura.

Als estudis de Formació Professional són d’aplicació les mesures de caràcter excepcional indicades a la  Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

FP Bàsica de Serveis Administratius 22-23:

Cursos Assignatures Professorat
1r CFGB
Ciències aplicades I Andreu Mas
Laura Bonache
Marc Cantó
Tractament informàtic de dades Xisca Girart
Tècniques administratives bàsiques Víctor Suñer
Arxiu i comunicació Xisca Girart
2n CFGB
Ciències aplicades II Joan Carles Llabrés
Tià Vallbona
Isa Diaz
Atenció al client Alicia Ortiz
Preparació de comandes i venda de productes Carlos Font
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica Alicia Ortiz
Formació en centres de treball (FCT)
Alicia Ortiz
Carlos Font

CFGM de Gestió Administrativa 22-23:

Cursos Assignatures Professorat
1r GA
Comunicació empresarial i atenció al client Xisca Girart
Operacions administratives de compravenda Katy Forteza
Empresa i administració Víctor Suñer
Tractament informàtic de la informació Juan Miguel Miró
Tècnica comptable Fany Homar
Anglès Andrés Alonso
Formació i orientació laboral Víctor Suñer
2n GA
Operacions administratives de recursos humans Juan Miguel Miró
Tractament de la documentació comptable Fany Homar
Empresa a l’aula Xisca Rubio
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Carlos Font
Formació en centres de treball (FCT) Xisca Rubio

CFGS d’Administració i Finances:

Actuacions cofinançades

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Cursos Assignatures Professorat
1r AF
Gestió de la documentació jurídica i empresarial Amanda Llompart
Recursos humans i responsabilitat social i corporativa Alicia Ortiz
Ofimàtica i gestió de la informació Víctor Suñer
Procés integral de l’activitat comercial Fany Homar
Comunicació i atenció al client Marcel Gómez
Anglès Hannah Hueglin
Formació i Orientació Laboral Alicia Ortiz
Seguiment de pràctiques a empresa Fany Homar