Inici / Informació COVID

Informació COVID

En aquest espai publicarem tota aquella informació relacionada amb la situació sanitària que considerem d’interès per a les famílies.

Tota la informació aquí recollida queda supeditada a les indicacions i normatives que es publiquin al llarg del curs. Val a dir que aquestes poden patir modificacions en funció de la situació sanitària. Us informarem de qualsevol canvi que es produeixi.

A continuació trobareu un recull de la informació per etapes, extreta del pla de contingència del centre per al curs 21-22, seguint les indicacions emeses pels organismes oficials.

També us detallam informació relativa al funcionament del menjador escolar, transport i servei mèdic.

4t Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil tenen garantida la presencialitat durant tot el curs, independentment de l’estat d’alerta en què ens trobem. Es constitueixen com a grups estables de convivència (grup bombolla); per tant, s’ha de garantir l’estanquitat del grup i limitar-ne els contactes i els desplaçaments. Cada GEC està format pels infants i el tutor/a, tot i que podran entrar a l’aula els diferents especialistes i el personal de suport. Respecte del curs passat, tornam a passar a 5 grups per nivell. L'organització de patis, guarderies i menjador es manté igual. També es mantenen les portes d'accés al centre i els horaris d'entrades i sortides esglaonats.

Els patis (matí i migdia) es faran com el curs passat en espais separats i rotatius; cada dia estaran en un de diferent. Els abeuradors romandran tancats, i cada alumne haurà de dur la seva botella d’aigua d’ús personal i intransferible.

Al menjador continuarem també amb les separacions per grup classe; cada infant dinarà sempre amb els mateixos companys i seurà sempre al mateix lloc. L’alumnat de 4t d’Infantil tendrà un dormitori assignat per grup, que serà desinfectat i ventilat de forma adequada cada vegada que s’utlitizi. Aquestes dependències compten amb filtres HEPA.  Els nins i nines de 5è i 6è d’Infantil gaudiran de tallers rotatoris, que es faran sempre dins la seva aula. 

Els alumnes d’Infantil només hauran de dur mascareta si utilitzen el servei d’autocar, algun servei de guarderia (matí, migdia i/o horabaixa). Per aquest motiu, han de dur una mascareta a la motxilla i tenir-ne una de recanvi a la bossa de la muda. 

Dins les aules no importarà mantenir cap distància. A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic i mesuradors de CO2; així mateix, haurem de seguir ventilant les aules. El rentat de mans i l’ús correcte de la mascareta seran hàbits prioritaris.

El servei de guarderia de matí i d’horabaixa es continuarà fent al menjador, on cada alumne romandrà amb els seus companys de classe (GEC), i separats dels altres grups. L’alumnat que utilitzi el servei de guarderia haurà de dur sempre posada la mascareta. L’horari serà de 7:30h a 9h, però l’accés serà fins a les 8:30h. L’entrada serà per la porta 3. El de l’horabaixa serà de 16:30h a 18h, i s’entrarà per la porta 5.

A la guarderia del migdia, els alumnes de 4t que dinen a casa surten per la porta 1, a les 11:45h.

I entren per la mateixa porta, a les 14:30h.

En el servei de transport l’alumnat haurà de dur sempre posada la mascareta, ocuparà un lloc fix a l’autobús i, sempre que sigui possible, es mantendrà la distància de seguretat.

L’accés al centre es farà a través de les portes 1, 2 i 3.

PORTA 1
PORTA 2
PORTA 3
4t A

Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:15h.
A les aules.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del pati de la ferradura fins a l’aula.

4t B

Horari d’entrada flexible, de 9 a  9:15h.
Horari de sortida, a les 16:20h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a l’aula; entren pel pati de les motos i el dormitori.
Sortida per l’escala de les calderes i surten pel pati de la ferradura (porta 3).

4t C

Horari d’entrada flexible de les 9 a les 9:15h.
Horari de sortida a les 16:15h.
Porta d’entrada número 3, pugen i baixen per l’escala del menjador fins a l’aula, entrant pel pati de les motos i el dormitori.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).

4t D

Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:20h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).

4t E

Horari d’entrada flexible, de 9 a 9:15h.
Horari de sortida, a les 16:15h.
Porta d’entrada número 3. Pugen i baixen per l’escala del menjador fins a l’aula; entren pel pati de les motos.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).

5è Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil tenen garantida la presencialitat durant tot el curs, independentment de l’estat d’alerta en què ens trobem. Es constitueixen com a grups estables de convivència (grup bombolla); per tant, s’ha de garantir l’estanquitat del grup i limitar-ne els contactes i els desplaçaments. Cada GEC està format pels infants i el tutor/a, tot i que podran entrar a l’aula els diferents especialistes i el personal de suport. Respecte del curs passat, tornam a passar a 5 grups per nivell. L'organització de patis, guarderies i menjador es manté igual. També es mantenen les portes d'accés al centre i els horaris d'entrades i sortides esglaonats.

Els patis (matí i migdia) es faran com el curs passat en espais separats i rotatius; cada dia estaran en un de diferent. Els abeuradors romandran tancats, i cada alumne haurà de dur la seva botella d’aigua d’ús personal i intransferible.

Al menjador continuarem també amb les separacions per grup classe; cada infant dinarà sempre amb els mateixos companys i  seurà sempre al mateix lloc. L’alumnat de 4t d’Infantil tendrà un dormitori assignat per grup, que serà desinfectat i ventilat de forma adequada cada vegada que s’utlitizi. Aquestes dependències compten amb filtres HEPA.  Els nins i nines de 5è i 6è d’Infantil gaudiran de tallers rotatoris, que es faran sempre dins la seva aula. 

Els alumnes d’Infantil només hauran de dur mascareta si utilitzen el servei d’autocar, algun servei de guarderia (matí, migdia i/o horabaixa) o durant el dia per anar al bany (5è A, B, C) per si es creuen amb altres infants. Per aquest motiu, han de dur una mascareta a la motxilla i tenir-ne una de recanvi a la bossa de la muda. 

Dins les aules no importarà mantenir cap distància. A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic i mesuradors de CO2; així mateix, haurem de seguir ventilant les aules. El rentat de mans i l’ús correcte de la mascareta seran hàbits prioritaris.

El servei de guarderia de matí i d’horabaixa es continuarà fent al menjador, on cada alumne romandrà amb els seus companys de classe (GEC), i separats dels altres grups. L’alumnat que utilitzi el servei de guarderia haurà de dur sempre posada la mascareta. L’horari serà de 7:30h a 9h, però l’accés serà fins a les 8:30h. L’entrada serà per la porta 3. El de l’horabaixa serà de 16:30h a 18h, i s’entrarà per la porta 5.

A la guarderia del migdia, els alumnes de 5è que dinen a casa surten per la porta 1, a les 11:50h.

I entren per la mateixa porta, a les 14:25h.

En el servei de transport l’alumnat haurà de dur sempre posada la mascareta, ocuparà un lloc fix a l’autobús i, sempre que sigui possible, es mantendrà la distància de seguretat.

L’accés al centre es farà a través de les portes 1, 2 i 3.

PORTA 1
PORTA 2
PORTA 3
5è A

Horari d’entrada, a les 9:10h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:20h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è B

Horari d’entrada, a les 9h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:10h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è C

Horari d’entrada, a les 9:05h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior.
Sortida per l’escala de baixada, de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:15h al menjador. Entrada, porta 2; sortida, porta 1.

5è D

Horari d’entrada, a les 8:55h.
Porta d’entrada número 3.Pugen per l’escala del menjador fins a l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:15h (a la guarderia dels nins/es que dinen a casa). Entrada i sortida, porta 1.

5è E

Horari d’entrada, a les 9:05h.
Porta d’entrada número 3. Pugen per l’escala del menjador fins a l’aula.
Sortida per l’escala de les calderes; surten pel pati de la ferradura (porta 3).
Horari de sortida, a les 16:20h (a la guarderia dels nins/es que dinen a casa). Entrada i sortida, porta 1.

6è Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil tenen garantida la presencialitat durant tot el curs, independentment de l’estat d’alerta en què ens trobem. Es constitueixen com a grups estables de convivència (grup bombolla); per tant, s’ha de garantir l’estanquitat del grup i limitar-ne els contactes i els desplaçaments. Cada GEC està format pels infants i el tutor/a, tot i que podran entrar a l’aula els diferents especialistes i el personal de suport. Respecte del curs passat, tornam a passar a 5 grups per nivell. L'organització de patis, guarderies i menjador es manté igual. També es mantenen les portes d'accés al centre i els horaris d'entrades i sortides esglaonats.

Els patis (matí i migdia) es faran com el curs passat en espais separats i rotatius; cada dia estaran en un de diferent. Els abeuradors romandran tancats, i cada alumne haurà de dur la seva botella d’aigua d’ús personal i intransferible.

Al menjador continuarem també amb les separacions per grup classe; cada infant dinarà sempre amb els mateixos companys i  seurà sempre al mateix lloc. L’alumnat de 4t d’Infantil tendrà un dormitori assignat per grup, que serà desinfectat i ventilat de forma adequada cada vegada que s’utlitizi. Aquestes dependències compten amb filtres HEPA.  Els nins i nines de 5è i 6è d’Infantil gaudiran de tallers rotatoris, que es faran sempre dins la seva aula. 

Els alumnes d’Infantil només hauran de dur mascareta si utilitzen el servei d’autocar, algun servei de guarderia (matí, migdia i/o horabaixa) o durant el dia per anar al bany per si es creuen amb altres infants. Per aquest motiu, han de dur una mascareta a la motxilla i tenir-ne una de recanvi a la bossa de la muda. 

Dins les aules no importarà mantenir cap distància. A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic x i mesuradors de CO2; així mateix,  haurem de seguir ventilant les aules. El rentat de mans i l’ús correcte de la mascareta seran hàbits prioritaris.

El servei de guarderia de matí i d’horabaixa es continuarà fent al menjador, on cada alumne romandrà amb els seus companys de classe (GEC), i separats dels altres grups. L’alumnat que utilitzi el servei de guarderia haurà de dur sempre posada la mascareta. L’horari serà de 7:30h a 9h, però l’accés serà fins a les 8:30h. L’entrada serà per la porta 3. El de l’horabaixa serà de 16:30h a 18h, i s’entrarà per la porta 5.

A la guarderia del migdia, els alumnes de 6è que dinen a casa surten per la porta 1, a les 11:55h.

I entren per la mateixa porta, a les 14:25h.

En el servei de transport l’alumnat haurà de dur sempre posada la mascareta, ocuparà un lloc fix a l’autobús i, sempre que sigui possible, es mantendrà la distància de seguretat.

L’accés al centre es farà a través de les portes 1, 2 i 3.

PORTA 1
PORTA 2
PORTA 3
6è A

Horari d’entrada, a les 9h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per l’escala de baixada (calderes).

6è B

Horari d’entrada, a les 9:05h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:20h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per l’escala de baixada (calderes).

6è C

Horari d’entrada, a les 8:55h. (al menjador).
Porta d’entrada, número 2; de sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per l’escala de baixada (calderes).

6è D

Horari d’entrada, a les 9h. (a la guarderia dels nins/es que dinen a casa).
Porta d’entrada i sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:20h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per l’escala de baixada (calderes).

6è E  

Horari d’entrada, a les 8:55h. (a la guarderia dels nin/es que dinen a casa).
Porta d’entrada i sortida, número 1.
Horari de sortida, a les 16:15h. Entrada i sortida per la porta número 3. Pugen per l’escala de pujada (bar) fins a l’aula pel passadís exterior; davallen per l’escala de baixada (calderes).

Educació Primària

A l’etapa d’Educació Primària tenen garantida la presencialitat durant tot el curs, independentment de l’estat d’alerta en què ens trobem. Aquest curs es constitueixen com a grups estables de convivència (grup bombolla); per tant, es permet la interacció; a més, podran entrar a l’aula els diferents especialistes i el personal d’Atenció a la Diversitat. Continuarem amb mesures bàsiques de prevenció (rentat de mans, utilització de la mascareta i ventilació de les aules).

A 1r de Primària dia 10 començarà la meitat del grup; dia 13, l’altra meitat;  dia 14 ja faran les classes tots junts (el tutor/a us informarà de quin dia li toca al vostre fill).

Pel que fa als alumnes de 3r, el primer dia de classe (dia 10) poden entrar amb un adult fins a la seva zona.

Horaris i portes d’entrada i sortida.

Entrada al matí Sortida horabaixa
1r i 2n d’EP 8:50h  Porta 5.

Entrada principal al pati cobert amb un adult. Sortir per la porta 3 del pati d’infantil.

16:20h Porta 5.

Entrada principal al pati cobert amb un adult. Sortir per la porta 3 del pati d’infantil.

3r i 4t  d’EP 8:50h  Porta 7 (porta de vòlei). 

Els alumnes entren sols i van a la seva zona (3r al pati de vòlei i 4t a les pistes de bàsquet).

16:20h Porta 6 (porta de vòlei). 

Un adult entra a fer la recollida. Els alumnes estaran a la seva zona del pati esperant amb el tutor/a. Sortiran per la porta 7.

5è i 6è d’EP 8:50h Porta 8 (porta del pavelló). Els alumnes entren sols i van a la seva classe. 16:20h Porta 9 (porta del camp de futbet).

Els alumnes surten sols.

PORTA 5
PORTA 6
PORTA 7
PORTA 8
PORTA 9

Al migdia, els alumnes que dinen a casa surten a les 12h per la porta 4 (porta d’autocars) i entren a les 14:20h  per la mateixa porta.

S’ofereix servei d’autocars, guarderia matinera, guarderia d’ horabaixa i tallers extraescolars (properament se n’enviarà informació més detallada).

Als patis, cada grup tendrà una zona de joc. Al menjador, cada grup romandrà en zones fixes.

En cas de detecció o sospita d’un contagi, s’aplicaran els protocols establerts per la  Conselleria de sanitat i educació.

És important:

  • No dur el vostre fill a l'escola en cas que apareguin símptomes compatibles amb la COVID.
  • Respectar els horaris (ser puntuals; si s'arriba tard, s’ha d’esperar al replà de l’escala principal: no es permet a familiars pujar a les aules).
  • Als desplaçaments, cal respectar els circuits i les instruccions del personal de l’escola.
  • Recordar que els alumnes han de dur diàriament aigua, mascaretes de recanvi i gel hidroalcohòlic.
ESO

A 1r i 2n d’ESO es garanteix la presencialitat en tots els escenaris; en canvi, a 3r i 4t d’ESO, depenent del nivell d’alerta en què ens trobem, es preveuen les següents mesures:

  • Si estam en alerta 0, 1 o 2, que és l’escenari en què començam, es garanteix la presencialitat a tots els cursos.
  • Si passam a alerta 3 o 4, es preveu la semipresencialitat de 3r i 4t d’ESO. 

En el cas de 4t d’ESO, tractant-se d’un curs que l’any passat va estar en semipresencialitat i que es decideix la titulació o no de l’alumnat, hi ha previst un canvi d’aula per intentar garantir la presencialitat de tots. Es mantendrà la distància de 2’25 mts entre els alumnes. Sempre ha de comptar, naturalment, amb el vistiplau d'Inspecció educativa.

En el cas de 3r d’ESO (que el curs passat gaudí de presencialitat), per manca d’espais al centre, s’haurien de fer classes semipresencials, tot dividint els grups en dos subgrups i alternant els dies presencials a l’escola amb els dies a casa, des d’on seguiran les classes en streaming dins l’horari habitual.

Si hi ha casos de confinament dins les aules, podran seguir les classes en streaming, a tots els nivells de l’ESO.

MESURES HIGIÈNIQUES

L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment, i només se la podran llevar en el moment de berenar o de dinar. És necessari, per tant,  dur un kit amb mascaretes de recanvi.

A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic i mesuradors de CO2. També x haurem de continuar amb la ventilació de les aules. El rentat de mans, l’ús correcte de la mascareta  i el manteniment de la distància de seguretat seran hàbits prioritaris.

ENTRADES I SORTIDES

L’accés al centre dels grups d’ESO serà per la porta 9 (carrer Mussol) de 8.50 a 9h. L’alumnat s’ha de dirigir directament a les aules/ tallers sense romandre al pati. El professorat serà ja a l’aula.

Per a l’alumnat que ho necessiti, a partir de les 7’30h fins a les 9 hhi haurà un servei de custòdia a les grades interiors del pavelló. Aquest servei s’haurà de contractar per mesos per tal de poder garantir l’aforament i la seguretat sanitària. El cost serà el mateix que el de guarderia. L’accés es farà per la porta 8 del pavelló fins a les 8.30 h.

L’alumnat sortirà al pati a les 10.50 h, de manera ordenada i sense  acumulacions. L’ús de la mascareta serà obligatori. No es podrà jugar a pilota i s’evitaran aglomeracions.  

Els alumnes podran accedir al menjador dins l’horari establert. A cada taula podran seure tres persones com a màxim, i aquestes respectaran la distància de seguretat entre ells. També hauran de netejar-se les mans abans d’entrar i disposaran, així mateix,  d’una polsera amb xip per poder marcar la seva entrada al menjador sense haver de tocar cap aparell electrònic.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO sortirà del centre a les 15.55 per la porta del carrer Mussol, 9. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO baixaran a continuació; a partir de les 16.00h, sortiran per la porta del pavelló (número 8).

L’alumnat d’ESO que participi en l’extraescolar de Diploma Dual, a les 16 h, a l’hora de sortir del centre, un dia per setmana (encara per determinar), anirà cap a sala d’Informàtica 1, on faran l’activitat amb el professor responsable fins a les 17 h. Hauran de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat. A les 17 h sortiran per la porta 8 del pavelló.

L’horabaixa es comptarà amb un servei gratuït d’Aula d’estudi subvencionat per l’AFA. Es durà a terme a l’aula de 2n de Batxillerat B de 16h a 18h, de dilluns a dijous.

ALTRES

La comunicació (tutories) amb les famílies es farà de manera telemàtica preferentment.

Tots els espais i aules es desinfectaran i es ventilaran segons recomanen les indicacions de la Conselleria d’Educació.

Les classes començaran per a tot l’alumnat el dia 10 de setembre en el seu horari habitual (de 9h a 16h).

Batxillerat

A l’etapa de Batxillerat es fa distinció entre els dos escenaris segons el nivell d’alerta en què ens trobem; així doncs:

Si estam en alerta 0, 1 o 2, que és l’escenari en què començam, es garanteix la presencialitat a tots els cursos.

Si passam a alerta 3 o 4, es preveu la possible semipresencialitat, però hem situat els 2ns de Batxillerat a aules molt grans per assegurar la seva presencialitat. Per aquest motiu, 2n A se situarà a la Biblioteca de l’escola, 2n B a l’aula de dibuix i 2n C es trobarà a la sala de professors del hall. Així, si és necessària la distància de 2’25 entre els alumnes, asseguram que puguin venir tots a classe. S’han destinat les hores de suport per a desdoblar 1r de Batxillerat (hi haurà quatre cursos); d’aquesta manera també es pot assegurar la presencialitat dels alumnes de 1r, ja que hem agafat les aules més grans de l’edifici C. Tot plegat ha de comptar, naturalment, amb el vistiplau d'Inspecció educativa. 

Si hi ha casos de confinament dins les aules, els alumnes podran seguir les classes en streaming.

L’ús de la mascareta és obligatòria en tot moment, i només se la podran llevar en el moment de berenar o per dinar. És necessari, així mateix, dur un kit amb mascaretes de recanvi. 

A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic i mesuradors de CO2, i haurem de continuar amb la ventilació de les aules; d’altra banda, el rentat de mans, l’ús correcte de la mascareta  i el manteniment de la distància de seguretat seran hàbits prioritaris.

L’accés al centre dels grups de Batxillerat serà per la porta 8 (pavelló) de 7.50 a 8 h. L’alumnat s’ha de dirigir directament a les aules/ tallers sense romandre al pati. El professorat serà ja a l’aula.

Els alumnes de Batxillerat sortiran al pati a les 10.50 h de manera ordenada i s’evitaran acumulacions. L’ús de la mascareta serà obligatori. No es podrà jugar a pilota i s’evitaran agrupacions massa nombroses. El pati de les 13 h serà de 15 minuts. 

Les entrades i sortides han de ser fluides, per evitar aglomeracions.

Els alumnes podran utilitzar el menjador, però hauran d’accedir-hi amb mascareta i respectar les normes establertes. A cada taula podran seure tres persones com a màxim i cuidaran, a més, la distància social entre ells. També hauran de rentar-se les mans abans d’entrar i disposaran d’una polsera amb xip per poder -d’aquesta manera- marcar la seva entrada al menjador sense haver de tocar cap aparell electrònic.

Aquells que participin en l’extraescolar de Diploma Dual entraran al recinte escolar per la porta 8 a les 15.55h i aniran, directament, a l’aula d’informàtica. Entraran portant mascareta i mantenint la distància de seguretat.

La comunicació amb les famílies es farà de manera telemàtica preferentment, i continuarem amb les comunicacions via Gestib, telèfon, mail i Classroom.

Tots els espais i aules es desinfectaran i ventilaran segons recomanen les indicacions de la Conselleria d’Educació.

Cicles Formatius

A l’etapa de Cicles Formatius es fa distinció entre els dos escenaris segons el nivell d’alerta en què ens trobem; així doncs:

  • Si estam en alerta 0, 1 o 2, que és l’escenari en què començam, es garanteix la presencialitat a tots els cursos.
  • Si passam a alerta 3 o 4, s’intentarà mantenir igualment la presencialitat en tot moment; tot i això, segons la situació sanitària i si es considera recomanable, es podrà donar el cas de semipresencialitat si no es poden complir les mesures de seguretat (comptant en tot moment amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa i amb l'autorització de la Direcció General de Planificació). 

Si hi ha casos de confinament dins les aules, podran seguir les classes en streaming.

L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment, i només se la podran llevar en el moment de berenar o de dinar. És necessari, per tant,  dur un kit amb mascaretes de recanvi.

A les aules disposarem de gel hidroalcohòlic i mesuradors de CO2. També x haurem de continuar amb la ventilació de les aules. El rentat de mans, l’ús correcte de la mascareta  i el manteniment de la distància de seguretat seran hàbits prioritaris.

La comunicació amb les famílies es farà de manera telemàtica preferentment, i continuarem amb les comunicacions via Gestib, telèfon, mail i Classroom.

Tots els espais i aules es desinfectaran i es ventilaran segons recomanen les indicacions de la Conselleria d’Educació.

Els alumnes podran accedir al menjador dins l’horari establert. A cada taula podran seure tres persones com a màxim, i aquestes respectaran la distància de seguretat entre ells. També hauran de netejar-se les mans abans d’entrar i disposaran, així mateix,  d’una polsera amb xip per poder marcar la seva entrada al menjador sense haver de tocar cap aparell electrònic.

Les entrades i sortides han de ser fluides, per evitar aglomeracions.

Grau Mitjà i FP Bàsica (matins):

L’accés dels alumnes al centre serà per la porta 8 (pavelló) de les 7:55h a les 8:05h, i aquests es dirigiran directament a les seves aules i/o tallers sense romandre al pati. L’alumnat sortirà del centre a les 14:00h. per la mateixa porta d’entrada, la 8, exceptuant el grup de 1r de SMX que, per proximitat, sortirà per la porta 6 (pati de vòlei).

Els alumnes sortiran al pati a les 10.50 h de manera ordenada. L’ús de la mascareta serà obligatori. No es podrà jugar a pilota i s’evitaran aglomeracions. El pati serà de les 10:50 a les 11:10h.

Grau Superior (horabaixes):

L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma entraran al centre entre les 14:55h i les 15:05h per la porta 8 (pavelló) i farà la sortida per la mateixa porta d’entrada, la 8, segons el que correspongui per horari. 

Els alumnes sortiran al pati a les 17:50 de manera ordenada. L’ús de la mascareta serà obligatori. No es podrà jugar a pilota i s’evitaran aglomeracions. El pati serà de les 17:50 a les 18:10h.