Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cap del departament: Sebas Aragonés

IEA 21-22:

Curs Mòdul Professorat
1r IEA Automatismes industrials Llorenç Colom
Electrònica Antoni Ferragut
Electrotècnia Sebastià Aragonés
Instal·lacions elèctriques interiors Antoni Ferragut
Formació i orientació laboral Xisca Girart
2n IEA Instal·lacions de distribució Llorenç Colom
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Malena Riudavets
Instal·lacions solars fotovoltaiques Sebastià Aragonés
Instal·lacions domòtiques Llorenç Colom i Antoni Ferragut
Màquines elèctriques Sebastià Aragonés
Empresa i iniciativa emprenedora Fany Homar
Formació en Centres de Treball (FCT) Llorenç Colom