Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cap del departament: Sebas Aragonés

IEA 20-21:

Curs Mòdul Professorat

1r IEA

Automatismes industrials

Llorenç Colom

Electrònica

Llorenç Colom

Sebastià Aragonés

Electrotècnia

Sebastià Aragonés

Instal·lacions elèctriques interiors

Antoni Ferragut

Formació i orientació laboral

Juan Miguel Miró

2n IEA

Instal·lacions de distribució

Llorenç Colom

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

Malena Riudavets

Instal·lacions solars fotovoltaiques

Sebastià Aragonés

Instal·lacions domòtiques

Malena Riudavets

Màquines elèctriques

Sebastià Aragonés

Empresa i iniciativa emprenedora

Juan Miguel Miró

Formació en Centres de Treball (FCT)

Llorenç Colom