Inici / Llengua Catalana

Llengua Catalana

Cap del departament: Jaume Barceló

ESO 20-21:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A Antònia Homar
1r ESO B Tomeu Amengual
1r ESO C, D i E Patrícia Mir
1r ESO F i G Marta Segura
2n ESO A, B, C i D Antònia Homar
2n ESO E Tomeu Amengual
2n ESO G i H Marta Segura
3r ESO A i B Maria del Mar Verd
3r ESO C i D Maria A. Picó
3r ESO E Antònia Homar
4t ESO A (E. Aplicats) Maria A. Picó
4t ESO A (PRAQ) i 4t ESO B Maria del Mar Verd
4t ESO C i E Tomeu Amengual
4t ESO D Jaume Barceló

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

BATX 20-21:

Cursos
Assignatures
Professorat
1r Batxillerat A Jaume Barceló
1r Batxillerat B i C Patrícia Mir
1r Batxillerat Literatura Universal Patrícia Mir
2n Batxillerat A i B Jaume Barceló
2n Batxillerat C Patrícia Mir


PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluïsa Llinàs.

Feines d’estiu:

Cursos Assignatures
1r ESO Llengua Catalana i Literatura – Feines d’estiu

Llengua Catalana i Literatura – Dossier

2n ESO Llengua Catalana i Literatura – Feines d’estiu

Llengua Catalana i Literatura – Dossier

3r ESO Llengua Catalana i Literatura – Feines d’estiu

Llengua Catalana i Literatura – Dossier

4t ESO Llengua Catalana i Literatura (ensenyaments acadèmics) – Feines d’estiu

Llengua Catalana i Literatura (ensenyaments acadèmics)- Dossier

Llengua Catalana i Literatura (ensenyaments aplicats) – Feines d’estiu

Llengua Catalana i Literatura (ensenyaments aplicats)- Dossier

1r Batx. Llengua Catalana i Literatura

Literatura Universal

2n Batx. Llengua Catalana i Literatura

Manifest per la llengua de les cooperatives d’ensenyament

Les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears manifesten en el seus trets d’identitat que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge dels seus centres educatius. Les escoles cooperatives assumeixen que la llengua catalana s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com eina bàsica de relació entre tots els seus membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes. També s’han de crear situacions en què s’usi més enllà del recinte escolar amb la intenció de posar-la al mateix nivell que la resta de llengües d’àmbits europeus.

Argumentari ensenyament en català per a tothom

 ENSENYAMENT EN CATALÀ PER A TOTHOM, GARANTIA DE QUALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL
El nostre centre, Cooperativa d’ensenyament CIDE, fa ensenyament en català perquè és la llengua del territori, de Palma i de Mallorca.

L’escola no vol infants separats per raons de llengua; els vol mesclats i que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts i enriquits amb les aportacions de tots.

Per avançar pedagògicament i socialment l’escola disposa d’un projecte educatiu integrador, que afavoreix la cohesió, no discrimina ningú i ha estat aprovat pel consell escolar del centre. Les primeres experiències en dues línies molt prest es van haver d’arraconar perquè separaven l’alumnat en classes socials ben diferenciades .