Inici / Mòduls voluntaris

Mòduls voluntaris

Objectiu dels mòduls voluntaris

Proporcionar l’alumnat provinent de PQPI o CAPI la formació necessària per obtenir el graduat en ESO

Ensenyament

La durada dels mòduls voluntaris és d’un curs escolar i consta dels següents mòduls:

 

Mòduls Hores setmanals Hores per curs
Àmbit social 6 h 210 h
Àmbit de comunicació 9 h 315 h
Àmbit científic-tecnològic 8 h 280 h
Tutoria 1 h 35 h
TOTAL 24 h 840 h