Inici / Plà de transformació digital

Plà de transformació digital

El CIDE, des de fa anys, s’ha compromès a integrar la tecnologia amb l’entorn educatiu de forma progressiva i decidida. Disposam d’un elevat nombre d’ordinadors, tablets i chromebooks  a disposició de l’alumnat i personal del centre. Hem integrat l’ús dels chromebooks dins les aules des de 1r a 3r d’ESO, i seguim treballant en la millora i ampliació d’aquest projecte.

Per a més informació sobre el projecte de chromebooks del CIDE, premeu a la imatge següent:

Hi podreu trobar tota la informació que posam a disposició de les famílies de cara a l’ús d’aquests dispositius, incloent informació referida al desembalat i primeres passes, credencials, connexió Wi-fi, receptes útils, seguretat i tot allò que consideram d’interès per a les famílies i alumnat.

Fem feina dia a dia per facilitar l’accés de l’alumnat, professorat i altres membres de la comunitat educativa a internet, materials educatius digitals, projectors a les aules, wifi, so de qualitat, plataformes educatives i altres, tot treballant per garantir la seguretat i l’ús responsable dels recursos.

A més a més, des del centre, i arrel del confinament, vàrem preparar tot un conjunt de vídeos tutorials que posàrem a l’abast de les famílies per poder treballar amb eines com el Classroom i el GSuite:

Actualment, tots els centres educatius ens trobam en un important procés de canvi derivat de la necessitat d’ús de les noves tecnologies de manera diària i de forma intensa a causa de la crisi sanitària. Som conscients de la importància d’afrontar aquest repte per tal de treballar i millorar la competència digital de tota la comunitat educativa, així com comptar amb les infraestructures necessàries i fer feina per establir les mesures de seguretat adients, ja sigui establint els corresponents sistemes de seguretat física i lògica, com formant i conscienciant de la importància d’aquest i altres aspectes relacionats amb la digitalització.

Des del nostre centre, per treballar en el Pla de Transformació Digital amb l’assessorament de l’equip IBSTEAM creat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional, hem format la comissió composta pels següents membres:

  • Jonathan Bangueses, responsable de la comisió i cap d’estudis de Primària.
  • Biel Vich, cap del departament de TIC.
  • M. Magdalena Riudavets, cap d’estudis de Formació Professional i membre del departament de TIC.

Com a primera passa per assolir amb èxit el pla de transformació digital del nostre centre, ens trobam en procés de formació, i com a part d’aquest procés, estam duent a terme el curs corresponent, del qual adjuntam aquí la tasca final.

Esperam i desitjam què, entre tots, poguem dur a bon port un projecte tan important com aquest.