Inici / Prova acordió

Prova acordió

Prova accordió

Quines són les funcions principals?

1) Assistència als alumnes en aquells accidents i incidències mèdiques que es produeixen durant l’horari escolar.servei medic

2) Derivació, si fos necessari, d’accidents i incidències mèdiques als centres mèdics privats contemplats a l’assegurança mèdica de l’escola (enguany Clínica Juaneda-Miramar) i/o als hospitals públics si la urgència ho requerís.

3) Supervisió del llistat d'alumnat amb al·lèrgies, intoleràncies i dietes especials.

4) Promoció d’hàbits saludables i de l'educació emocional.

5) Seguiment de la informació mèdica dels alumnes que tenen una malaltia crònica.

6) Coordinació amb el Servei d’Orientació del CIDE.

7) Coordinació amb el centre de salut de Son Serra-La Vileta.

8) Coordinació amb el 061 per la formació permanent dels treballadors del centre en prevenció d’accidents i primers auxilis.
● Primers auxilis.
● Reanimació Cardiopulmonar Bàsica.
● Maneig del DESA.

9) Coordinació de la comissió de salut i benestar.