Inici / Prova acordió

Prova acordió

Prova accordió

Quines són les funcions principals?

1) Assistència als alumnes en aquells accidents i incidències mèdiques que es produeixen durant l’horari escolar.metgessa2

2) Derivació, si fos necessari, d’accidents i incidències mèdiques als centres mèdics privats contemplats a l’assegurança mèdica de l’escola (enguany Clínica Juaneda) i/o als hospitals públics si la urgència ho requerís.

3) Supervisió dels menús del menjador amb l’objectiu de garantir un menú variat i saludable i l’adaptació individual a aquells nins que tenen alguna intolerància/al·lèrgia alimentària i/o una altra problemàtica.

4) Promoció d’hàbits saludables i de l'educació emocional.

5) Seguiment de la informació mèdica dels alumnes que tenen una malaltia crònica.

6) Coordinació amb el Servei d’Orientació del CIDE de la Consulta Jove. Un servei que presta el personal del Centre de Salut de Son Serra-La Vileta.

7) Coordinació amb el 061 de la formació permanent dels treballadors del centre en prevenció d’accidents i primers auxilis. I formació d’higiene alimentària al personal de cuina i menjador.

  • Primers auxilis.
  • Reanimació Cardiopulmonar Bàsica.
  • Convulsions.
  • Traumatismes.
  • Diabetis.
  • Al·lèrgies.