Inici / Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (IFC 21)

La darrera tecnologia al teu abast!

20161017_085145

 

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

CFveintidos DSC_8179

 

Requisits per accedir

Accés directe:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del BUP.

Accés mitjançant una prova:

 • Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, almenys, 17 anys complits el dia de la prova.

 

Sortides laborals

 • Tècnic/a instal·lador/a mantenidor/a d’equips informàtics
 • Tècnic/a de suport informàtic
 • Tècnic/a de xarxes de dades
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador/a de teleassistència
 • Operador/a de sistemes

 

Àmbit professional i de treballCFveintiuno

Empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Accés a altres estudis

I si vols seguir estudiant amb aquesta titulació pots accedir a qualsevol de les modalitats de Batxillerat i als estudis corresponents de grau superior de cicles formatius, mitjançant la corresponent prova d’accés.

Erasmus+

L’alumnat d’FP bàsica i de Cicles Formatius del CIDE té l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+ per fer estades formatives a un país de l’Unió Europea. L’objectiu és estudiar a diferents països, de tal forma que els alumnes facin el 50% de les pràctiques a les Illes i l’altre 50% a empreses de fora. Si vols conèixer els requisits per aconseguir una beca Erasmus+ pots trobar aquí tota la informació.

Mòduls professionals

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r  Muntatge i manteniments d’equips  0221  235
 Sistemes operatius monoestació  0222  155
 Aplicacions ofimàtiques  0223  235
 Xarxes locals  0223  235
 Formació i orientació laboral  0229  90
2n  Seguretat informàtica  0226  140
 Serveis en xarxa  0227  170
 Aplicacions web  0228  100
 Sistemes operatius en xarxa  0224  180
 Empresa i iniciativa emprenedora  0230  60
 Formació en centres de treball  0231  400