Inici / Ciències Experimentals

Ciències Experimentals

SI NO CONEC UNA COSA, LA INVESTIGARÉ. Louis Pasteur (1822-1895), químic i microbiòleg.

Cap del departament: Joan Mir

ESO:

Cursos Assignatures  Professorat
1r ESO A, B, C, D i E Biologia i geologia Margalida Pericàs
2n ESO A, B, C, D, E i F Física i Química Joan Julià
3r ESO A, B i C Imma Adrover
3r ESO D i E Juan Mir
3r ESO A, B, C, D i E Biologia i geologia Ignasi Cifre
4t ESO C, D i E Física i Química Imma Adrover
4t ESO C, D i E Biologia i geologia Ignasi Cifre

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Cursos Assignatures  Professorat
1r Batx A i C Biologia i Geologia I Joana Gomila
1r Batx A, B i C Anatomia Aplicada Lourdes Julbe
1r Batx A i C Física i Química Imma Adrover
1r Batx A, B i C Cultura Científica Ignasi Cifre
2n Batx A i C Física Jaume Llodrà
2n Batx A i C Biologia II Margalida Pericàs
2n Batx A i C Química Joan Julià

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació):

Cursos PT (professorat de pedagogia terapèutica)
1r i 2n ESO (tots els grups) Manu Calleja

 
Presentacions

Adjunt Descripció
Gravitació Presentació Gravitació 2n de Batxillerat.

Feines d’estiu:

Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO

Biologia i Geologia

Ciències Naturals (per l’alumnat que té l’assignatura pendent)

2n ESO Física i Química
3r ESO

Física i Química

Biologia i Geologia

4t ESO

Física i Química

Biologia i Geologia

1r Batx.

Física i Química

Biologia i Geologia I

Anatomia Aplicada

Cultura Científica