Inici / Ciències Experimentals

Ciències Experimentals

SI NO CONEC UNA COSA, LA INVESTIGARÉ. Louis Pasteur (1822-1895), químic i microbiòleg.

Cap del departament: Joan Mir

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B, C i D Biologia i Geologia Marga Pericás
1r ESO E Joana Gomila
2n ESO A, B, C, D i E Física i Química Juan Julià
3r ESO A,B,C i D Física i Química Imma Adrover
3r ESO E Juan Mir
3r ESO F Jaume Llodrà
3r ESO A, B, C, D i E Biologia i Geologia Ignasi Cifre
4t d’ESO Física i Química Imma Adrover
4t d’ESO Biologia i Geologia Ignasi Cifre

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx A i C Física i Química Imma Adrover
1r Batx A i C Biologia i Geologia Joana Gomila
1r Batx A, B i C Anatomia Aplicada Lourdes Julbe
1r Batx A, B i C Cultura Científica Ignasi Cifre
2n Batx A i C Química Juan Julià
2n Batx A i C Física Jaume Llodrà
2n Batx A i C Biologia Marga Pericás

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero i Lluïsa Llinàs.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs
Biologia i Geologia
Física i Química
1r ESO Si l’alumne cursa 2n: aprovar un examen que es farà al principi de la tercera avaluació. Si l’alumne cursa 2n ESO PMAR: entregar unes tasques de recuperació comanades pel professor. Si l’alumne cursa 3r: aprovar una avaluació de Biologia i Geologia o l’Àmbit Científic de PMAR o el curs. Treball (pendent publicació)
2n ESO Es farà un examen de recuperació al principi de la 3a avaluació.
Opció PMAR: aprovar l’Àmbit Científic de 3r.
 
3r ESO Per recuperar Física i Química: aprovar l’assignatura de Física i Química de 4t. Si no cursa aquesta assignatura a 4t, entregar una feina comanada pel professor; aquests alumnes podran consultar i resoldre dubtes amb el professor de l’assignatura.
Per recuperar Biologia i Geologia: aprovar l’assignatura de Biologia i Geologia de 4t. Si no cursa aquesta assignatura a 4t, entregar una feina comanada pel professor; aquests alumnes podran consultar i resoldre dubtes amb el professor de l’assignatura.
Treball Física i Química
Treball Biologia i Geologia

Podeu trobar les dates d’exàmens en el següent enllaç: Calendari d’exàmens de recuperació de matèries pendents.