Inici / Ciències Experimentals

Ciències Experimentals

SI NO CONEC UNA COSA, LA INVESTIGARÉ. Louis Pasteur (1822-1895), químic i microbiòleg.

Cap del departament: Joan Julià

ESO:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B i C Biologia i geologia Margalida Pericàs
1r ESO D i E Joana Gomila
2n ESO A, B i E  Física i Química Joan Julià
2n ESO C,D Juan Mir
3r ESO A, B,C i D Física i Química Imma Adrover
3r ESO E Jaume LLodrà
3r ESO A, B i C Biologia i geologia Margalida Pericàs
3r ESO D Joana Gomila
3r ESO E Lourdes Julbe
4rt ESO  E i F Física i Química Imma Adrover
4rt ESO E Biologia i geologia Margalida Pericàs
4rt ESO F Joana Gomila

BATXILLERAT:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx A i C  Biologia i Geologia I Joana Gomila
1r Batx A, B i C Anatomia Aplicada Lourdes Julbe
1r Batx A i C Física i Química Imma Adrover
1r Batx A, B i C Cultura Científica Joan Julià
2n Batx A i C Física Jaume Llodrà
2n Batx A i C Biologia II Margalida Pericàs
2n Batx A i C Química Joan Julià

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluïsa Llinàs.

 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO: 

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs
Biologia i Geologia
Física i Química
1r ESO Si l’alumne cursa 2n: BiG de 1r la podran recuperar aprovant un examen que es farà a principis de la 3a avaluació.
Si l’alumne cursa 2n o 3r de PMAR aprovant l’Àmbit Científic.
 
2n ESO S’ha d’aprovar la FiQ de 3r .
Si l’alumne cursa 3r de PMAR aprovant l’Àmbit Científic.
 
3r ESO

Per recuperar FiQ i, o BiG de 3r aprovant la FiQ i, o BiG de 4t.

Pels alumnes que no continuïn cursant la FiQ i, o BiG entregar una feina que inclourà qüestions i problemes tractats durant el curs. Aquests alumnes podran consultar i resoldre dubtes amb el professor de l’assignatura.

Treball Física i Química
Treball Biologia i Geologia

Podeu trobar les dates d’exàmens en el següent enllaç: Calendari d’exàmens de recuperació de matèries pendents.

Feines d’estiu:

Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO Biologia i Geologia
2n ESO Física i Química
3r ESO

Física i Química

Biologia i Geologia

4t ESO

Física i Química

Biologia i Geologia

1r Batx.

Física i Química

Biologia i Geologia I