Inici / Orientació

Orientació

Cap de departament: Elena Palou

PMAR (programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat):

Curs Assignatures  Professorat 
2n ESO PMAR (1r curs PMAR) Àmbit Científic-Matemàtic Jaume Llodrà  
Àmbit Lingüístic-Social Sergi Baos
Àmbit Pràctic Antonio Viamonte
Àmbit Llengües estrangeres Marc Cantó
3r ESO PMAR (2n curs PMAR) Àmbit Científic-Matemàtic Xisca Vindel
Àmbit Lingüístic-Social Maria del Mar Verd
Àmbit Pràctic Eva Murillo
Àmbit Llengües estrangeres Neus Amengual

Batxillerat:

Curs Assignatures  Professorat
2n Batx Psicologia Laura Bonache

 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS – ESO:

Matèria pendent Curs a recuperar Manera de recuperar Treballs (pendent publicació)
Àmbit Pràctic (informació curs 17-18) 3r ESO Si la cursa al curs actual: aprovar la Tecnologia de l’Àmbit pràctic de 3r.
Presentar un treball proposat pel professor.
Treball 
Àmbit Científic Matemàtic 3r ESO Entregar treball dia pel professorat de l’Àmbit i fer un examen dia 6 de març de les tres parts. També es tendran presents els resultats de Matemàtiques de 4t per a la part de matemàtiques. Treball

Àmbit Sociolingüístic

(informació curs 17-18)

3r ESO Tenir un 5 a la primera avaluació del curs següent o un 4 i bona actitud a la segona o tercera avaluació o aprovar l’examen de setembre de Català, Castellà i Geografia i Ha.  

Podeu trobar les dates d’exàmens en el següent enllaç: Calendari d’exàmens de recuperació de matèries pendents.

 

Feines d’estiu (pendents de publicació):

Curs Assignatures
2n ESO PMAR (1r curs PMAR) Àmbit Científic-Matemàtic
Àmbit Lingüístic-Social
Àmbit Pràctic
Àmbit Llengües estrangeres
3r ESO PMAR (2n curs PMAR) Àmbit Científic-Matemàtic
Àmbit Lingüístic-Social
Àmbit Llengües estrangeres

 

Per  obtenir més informació dels serveis oferits pel departament d’orientació, accediu al següent enllaç: Servei d’Orientació

Enllaços d’interès: