Inici / Actualitat / 2020-2021: un any marcat pel COVID-19 i carregat de novetats

2020-2021: un any marcat pel COVID-19 i carregat de novetats

 

Començam un nou curs com cada setembre, però enguany hem començat amb l’escenari B establert per la Conselleria d’Educació amb l’objectiu d’evitar la propagació de la COVID-19 a les escoles. Aquest fet ha implicat infinitat de canvis en el dia a dia de la nostra escola, el CIDE. En aquest escenari els nins i nines d’Infantil, Primària i 1r i 2n d’ESO realitzaran classes de forma presencial, i l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFF ho farà de forma semipresencial. Aquest format semipresencial implica que la meitat dels joves seguiran les classes des de l’escola i l’altra meitat les seguirà de forma virtual des de casa , mitjançant videoconferències i utilitzant la plataforma Google Classroom. La seva presència a l’escola serà en dies alterns, de tal forma que només hi seran físicament a classe la meitat del grup.

Per començar, les famílies han de prendre la temperatura cada dia als seus fills i no podran acudir a l’escola amb més de 37.5 graus. 

Un altre dels canvis que es trobaran en aquest curs 2020-2021, seran els accesos. Hi haurà fins a nou portes diferents
per entrar-hi per tal d’evitar creuaments entre diferents grups de l’escola i en alguns casos com a Infantil, també s’establiran diferents torns d’entrada. Cada grup tendrà una porta assignada tant per entrar com per sortir de forma ordenada i sempre respectant les mesures de seguretat.

Des d’Educació Infantil fins a 6è de Primària cada grup-classe es transformarà durant aquest curs en un grup bimbolla. Això ha suposat dividir els patis en zones i tenir torns perquè cada grup pugui tenir un espai per a ells en tot moment, sense tenir contacte amb els seus companys d’altres classes. Els infants de Primària i els d’etapes superiors, a més, han de dur obligatòriament la mascareta, segons la normativa actual, exceptuant els moments de dinar i de tocar instruments de vent. I a nivell general es potenciarà la rentada de mans i mantenir la distància de seguretat entre ells com a principals mesures sanitàries. També es treballarà en el pla d’acollida i de forma prioritària l’educació emocional dels nostre alumnat.

Per tal de poder mantenir aquests grups bimbolla, s’ha habilitat un espai extra al pati cobert com a espai per a dinar. Tant en aquesta zona com al menjador principal s’han creat diferents cubicles amb parets mòbils que separen uns grups dels altres. En el cas de l’alumnat d’etapes superiors (ESO, Batxillerat, CCFF…), se seuran dues persones per taula i hi accediran mitjançant una polsera amb xp per tal de no tocar cap aparell electrónic.

Els patis d’Infantil i Primària també quedaran dividits en zones i en alguns casos hi haurà torns, amb l’objectiu de respectar els grups bimbolla i que no tenguin contacte amb altres companys.

L’escenari B ha implicat crear fins a 12 grups nous (dos a Infantil, sis a Primària i sis a ESO) i habilitar espais com la sala de psicomotricitat, els laboratoris, la biblioteca, la sala de professors o la sala de dibuix per convertir-los en aules.

El pla de neteja i desinfecció de l’escola també ha tengut canvis importants. S’ha contractat més personal per reforçar la neteja dels espais comuns i de les classes durant tot el dia. A més s’insistirà en la ventilació de totes les zones. Cada aula, a més, disposarà de gel desinfectant per urgències, gel hidroalcohòlic, rotllo de paper i paperera amb pedal. 

Enguany, marcat per una pandèmia a nivell mundial, cobra especial importància la presència de la nostra doctora al centre, na Lourdes Julbe, ja que, a més, es convertirà en la persona de referència com a cap del protocol
COVID-19. En cas de tenir un alumne sospitós de tenir coronavirus, s’avisarà la doctora o en cas greu els serveis sanitaris, i el docent durà l’alumne a una de les dues sales d’aïllament que hem habilitat al centre fins que les seves famílies els venguin a recollir.

Les novetats d’enguany formaran part de la història del nostre centre. És un any complicat i difícil per a tota la comunitat Cide, però no per això el començam amb menys il·lusió i ganes que altres. Tot el CIDE ha obert les portes a un curs amb molts de canvis però que enfrontam amb molt d’esforç, entusiasme, alegria i il·lusió perquè per als nostres alumnes també sigui inoblidable. Bon inici de curs!

No et perdis...

Santa Cecilia al CIDE

Celebram Santa Cecília, patrona de la música

Amb motiu del Dia de la Música, en que es commemora Santa Cecília, els grups …