Inici / Oferta Educativa

Oferta Educativa

aaamestresperundia_7L’oferta educativa del col.legi CIDE, permet a l’alumnat realitzar tot un itinerari complet des dels 3 als 18 anys, amb sortides al món laboral o a estudis superiors. Els infants quan acaben els estudis dominen les dues llengües oficials i han après un o dos idiomes.

Comptam amb professorat especialitzat, agrupat en equips que treballen segons les directrius marcades pel Claustre de Professors i el Consell Escolar i les orientacions dels diferents departaments, i amb la base de tutories eficaces. Sense oblidar la valuosa aportació del personal d´Administració i Serveis.