Inici / Calendari escolar

Calendari escolar

 

CALENDARI ESCOLAR, CURS 2023-2024

Segons el Calendari Escolar, facilitat per la Conselleria d’Educació (BOIB núm 57 del 4 de maig del 2023):

 • 11 de setembre: començament de curs E. Infantil, E. Primària, ESO i Batxillerat.
 • 22 de setembre: començament de curs grau bàsic, grau mitjà i superior.
 • 12 d’octubre: Festa Nacional.
 • 13 d’octubre: substitució de festa local.
 • 1 de novembre: Tots Sants.
 • 6 de desembre: la Constitució.
 • 7 de desembre: Dia de lliure disposició del centre
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció.
 • Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos: vacances de Nadal.
 • 28 de febrer: substitució festa local.
 • 29 de febrer: Festa escolar unificada.
 • 1 de març: Dia de les Illes Balears.
 • Del 28 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos: vacances de Pasqua.
 • 1 de maig: festa del treball.
 • 27 de maig: lliure disposició del centre.
 • 21 de juny: Finalització del curs E. Infantil, E. Primària, ESO, Batxillerat i FP.

El nostre centre vos comunica que farem horari continuat (classes fins al migdia) els dies 21 de desembre de 2023, 27 de març i 21 de juny de 2024.

CALENDARIO ESCOLAR, CURSO 2023-24

Según el Calendario Escolar, facilitado por la Consejería de Educación (BOIB núm 57 del 4 de mayo de 2023):

 • 11 de septiembre: Inicio del curso E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato.
 • 22 de septiembre: Inicio del curso grado básico, medio y superior.
 • 12 de octubre: Fiesta Nacional.
 • 13 de octubre: sustitución fiesta local.
 • 1 de noviembre: Todos los Santos
 • 6 de diciembre: la Constitución.
 • 7 de diciembre: libre disposición de centro.
 • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
 • 22 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos: vacaciones de Navidad.
 • 28 de febrero: sustitución de fiesta local.
 • 29 de febrero: Fiesta escolar unificada.
 • 1 de marzo: Día de las Islas Baleares.
 • 28 de marzo al 7 de abril, ambos incluidos: vacaciones de Pascua.
 • 1 de mayo: Fiesta del trabajo.
 • 27 de mayo: libre disposición del centro.
 • 21 de junio: Final de curso E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

Nuestro centro les comunica que se hará horario continuado (clases hasta el mediodía) los días , 21 de diciembre de 2023 y los días 27 de marzo y 21 de junio de 2024.