Inici / Calendari escolar

Calendari escolar

 

CALENDARI ESCOLAR, CURS 2020-2021

Segons el Calendari Escolar, facilitat per la Conselleria d’Educació (BOIB núm 66 del 30 d’abril de 2020):

 • 10 de setembre: Començament de curs E. Infantil, E. Primària, ESO i Batxillerat.
 • 29 de setembre: Començament de curs FP.
 • 9 d’octubre: Festiu per lliure disposició del centre.
 • 12 d’octubre: Festa Nacional.
 • 7 de desembre: Dilluns següent a La Constitució.
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció.
 • Del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos- Vacances de Nadal.
 • 20 de gener: Sant Sebastià, festiu a Palma.
 • 25 de febrer: Festiu per lliure disposició del centre.
 • 26 de febrer: Festa escolar unificada.
 • 1 de març: Dia de les Illes Balears.
 • Del 1 a l’11 d’abril, ambdós inclosos- Vacances de Pasqua.
 • 21 de maig: substitució d’una festa local.
 • 22 de juny: Finalització del curs E. Infantil, E. Primària, ESO i Batxillerat.
 • 28 de juny:Finalització del curs FP.

El nostre centre vos comunica que farem horari continuat (classes fins al migdia) els dies 31 de març i 22 de juny de 2021.

Estam a l’espera de la publicació de les festes locals que l’Ajuntament de Palma comunica més envant.

 

CALENDARIO ESCOLAR, CURSO 2019-2020

Según el Calendario Escolar, facilitado por la Consejería de Educación (BOIB núm 66 del 30 de

abril de 2020):

 • 10 de septiembre: Inicio del curso E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato.
 • 29 de septiembre: Inicio del curso FP.
 • 9 de octubre: Fiesta por libre disposición del centro.
 • 12 de octubre: Fiesta Nacional.
 • 7 de diciembre: Lunes siguiente a La Constitución.
 • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
 • 23 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos- Vacaciones de Navidad.
 • 20 de enero: San Sebastián, festivo en Palma.
 • 25 de febrero: Fiesta por libre disposición del centro.
 • 26 de febrero: Fiesta escolar unificada.
 • 1 de marzo: Día de las Islas Baleares.
 • 1 al 11 de abril, ambos incluidos- Vacaciones de Pascua.
 • 21 de mayo: sustitución de una fiesta local.
 • 22 de junio: Final de curso E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato.
 • 28 de junio: Final de curso FP.

Nuestro centro les comunica que se hará horario continuado (clases hasta el mediodía) los días 31 de marzo y 22 de junio de 2021.

Estamos a la espera de la publicación de las fiestas locales que el Ayuntamiento de Palma comunica más adelante.