Inici / Actualitat / Comunicat per a les famílies a 25 de març de 2020

Comunicat per a les famílies a 25 de març de 2020

 

Benvolgudes famílies,

Volem comunicar-vos que hem estat informats que un familiar de dos alumnes nostres, un de 2n i l’altre de 6è de primària, ha donat positiu per COVID-19. Aquesta persona s’està recuperant de la malaltia a casa, mentre que els alumnes es troben bé, sense símptomes, i seguint les indicacions de les institucions sanitàries. En qualsevol cas, i a causa que, com sabeu, aquest virus es pot contagiar des de persones encara asimptomàtiques, és la nostra responsabilitat informar-vos per tal que estigueu atents davant possibles símptomes. Els símptomes poden aparèixer fins a 15 dies després del contacte. 

En una comunitat educativa amb més de 2000 alumnes i els seus respectius familiars, i en la situació actual a la qual ens trobam, era previsible que poguéssim tenir qualque cas que afectàs la família CIDE. En aquest sentit, volem demanar a tota la comunitat educativa la necessària calma davant aquesta informació, així com que s’eviti difondre informació no contrastada.

Vos recordam que tenim a la vostra disposició el correu electrònic coronavirus@cide.es i el telèfon 971606499, on ens podeu notificar qualsevol cas de malaltia per COVID-19 per tal de poder informar la resta de famílies del centre. De la mateixa manera, des de l’escola continuam a la vostra disposició per ajudar que els vostres fills i filles passin aquests dies de la manera més amena possible, sense interrompre la seva formació.

Novament, volem aprofitar per transmetre el nostre agraïment a tot el personal dels serveis sanitaris, forces de seguretat, personal que fa possible que productes de primera necessitat estiguin a l’abast de la població…, així com a totes les persones que estan ajudant d’una manera o una altra (fins i tot quedant a casa, si no hi ha necessitat de sortir-ne), pels seus esforços per tal de superar aquesta crisi quant abans possible. 

Vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide). 

Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport, comprensió i col·laboració durant aquest període de temps complicat per a tots.

Atentament,

La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Estimadas familias:

Queremos comunicarles que nos han informado de que un familiar de dos alumnos nuestros, uno de 2º y otro de 6º de primaria, ha dado positivo por COVID-19. Esta persona se está recuperando de la enfermedad en su casa, mientras que los alumnos se encuentran bien, sin síntomas, y siguiendo las indicaciones de las instituciones sanitarias. En cualquier caso, y a causa que, como saben, este virus se puede contagiar desde personas aún asintomáticas, es nuestra responsabilidad informarles para que atentos ante posibles síntomas, Los síntomas pueden aparecer hasta 15 días después del contacto. 

En una comunidad educativa con más de 2000 alumnos y sus respectivos familiares, y en la situación actual en la que nos encontramos, era previsible que afectase a la família CIDE. En este sentido, queremos pedir a la comunidad educativa la necesaria calma ante esta información, así como que se evite difundir información no contrastada.

Les recordamos que tenemos a su disposición el correo electrónico coronavirus@cide.es y el teléfono 971606499, donde nos podrán notificar cualquier caso de enfermedad por COVID-19 para poder informar al resto de familias del centro. De la misma manera, desde el colegio continuamos a su disposición para ayudar a que sus hijos e hijas pasen estos días de la manera más amena posible, sin interrumpir su formación.

De nuevo, queremos aprovechar para transmitir nuestro agradecimiento a todo el personal de los servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, personal que hace posible que productos de primera necesidad estén a disposición de la población…, así como a todas las personas que están ayudando de una manera u otra (incluso quedándose en casa, si no hay necesidad de salir), por sus esfuerzos para superar esta crisis cuanto antes sea posible. 

Les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide). 

Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo, comprensión y colaboración durante este periodo de tiempo complicado para todos.

Atentamente,

La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

No et perdis...

Santa Cecilia al CIDE

Celebram Santa Cecília, patrona de la música

Amb motiu del Dia de la Música, en que es commemora Santa Cecília, els grups …