Inici / Actualitat / Informació Matrícula PBAU 2020

Informació Matrícula PBAU 2020

 

Us comunicam que ja s’han publicat les darreres novetats en relació amb la PBAU a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa

Pel que fa a la matrícula de PBAU vos volem comunicar:

1. Les noves dates de tot el procés de matrícula de PBAU, que les podeu trobar a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa.

2. La introducció de la matrícula és independent de la recollida de dades. La recollida de dades es pot fer de forma telemàtica.

3. Una vegada feta la matrícula, els centres han de fer arribar, per via telemàtica, el resguard a cada alumne. Aquest ha de confirmar la recepció del mateix. Els alumnes no han de signar el resguard, ni l’han de retornar.

4. Els centres han d’enviar un llistat amb la seva matrícula PBAU actualitzada en el termini corresponent, signat pel secretari amb el vist i plau del director. Aquest document estarà disponible a l’apartat “matrícula PBAU” del GestIB.

5. Al resguard de matrícula no hi apareixerà el punt d’examen que li correspon a l’alumne. Els punts d’examen de la PBAU es comunicaran posteriorment.

6. La nova tipificació dels diferents alumnes a l’hora d’introduir la matrícula. La podeu trobar a la pestanya “Tipus alumnes GestIB”.

7. Tots els altres tràmits es fan igual que el curs anterior i d’acord amb allò que s’especifica a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa.

 

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició a l’adreça ordenacio@dgplacen.caib.es

No et perdis...

Llistat d’alumnat seleccionat per participar en el programa Erasmus+ (curs 2021-2022)

FPGM 45190552Z1r SELECCIONAT41605004M2n SELECCIONATY4986999S3r SELECCIONAT49610804B4t SELECCIONAT45193230R5è SELECCIONAT41616935E6è SELECCIONAT45188393V7è SELECCIONAT49483785K1a RESERVA43465507S2a RESERVA45186315DExclòs per faltes d’assistència no …