Inici / Informàtica

Informàtica

Cap del departament: Marga Riera

CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 23-24:

Cursos Mòduls Professorat
1r SMX
Aplicacions Ofimàtiques Estefanía Campayo
Formació i Orientació Laboral Alicia Ortíz
Muntatge i Manteniment d’Equips Miquel Beltrán
Sistemes Operatius Jaume Martí
Xarxes Locals Estefanía Campayo
2n SMX
Aplicacions Web M. Magdalena Riudavets
Empresa i Iniciativa Emprenedora Juan Miguel Miró
Seguretat Informàtica M. Magdalena Riudavets
Sistemes Operatius en Xarxa Jaume Martí
Serveis en Xarxa Marga Riera
Formació en Centres de Treball (FCT) Marga Riera

M. Magdalena Riudavets

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma modalitat intensiva 23-24:

Cursos Mòduls Professorat
1r DAM
Bases de Dades mod. intensiva Antoni Bennàssar
Entorns de Desenvolupament mod. intensivaL Miguel Ángel Menéndez
Formació i Orientació Laboral mod. intensiva Amanda Llompart
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió mod. intensivaL Miguel Ángel Menéndez
Programació mod. intensiva
Sistemes Informàtics mod. intensiva Miquel Beltrán / Miguel Ángel Menéndez
Seguiment de pràctiques a empresa Miquel Beltrán
2n DAM
Accés a Dades mod. intensivaL
Accés a Dades
Víctor Cereijo
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils mod. intensiva
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils
Jaume Martí
Sistemes de Gestió Empresarial mod. intensiva
Sistemes de Gestió Empresarial
Miguel Ángel Menéndez
Desenvolupament d’Interfícies mod. intensiva
Desenvolupament d’Interfícies
Estefanía Campayo
Programació de Serveis i Processos mod. intensiva
Programació de Serveis i Processos
Miguel Ángel Menéndez
Empresa i Iniciativa Emprenedora mod. intensiva
Empresa i Iniciativa Emprenedora
María Andrés
Seguiment de pràctiques a empresa i FCT Jaume Martí