Inici / Informàtica

Informàtica

Cap del departament: Marga Riera

Batxillerat 22-23:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx. Programació i tractament de dades I (LOMLOE) Xavier Sastre

*LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge al Classroom de l’assignatura

Als estudis de Formació Professional són d’aplicació les mesures de caràcter excepcional indicades a la  Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 22-23:

Cursos Mòduls Professorat
1r SMX
Aplicacions Ofimàtiques Xavier Sastre
Formació i Orientació Laboral Víctor Suñer
Muntatge i Manteniment d’Equips Miquel Beltrán
Sistemes Operatius Jaume Martí
Xarxes Locals Xavier Sastre
2n SMX
Aplicacions Web M. Magdalena Riudavets
Empresa i Iniciativa Emprenedora Juan Miguel Miró
Seguretat Informàtica M. Magdalena Riudavets
Sistemes Operatius en Xarxa Jaume Martí
Serveis en Xarxa Marga Riera
Formació en Centres de Treball (FCT) Marga Riera

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma DUAL 21-22:

Cursos Mòduls Professorat
1r DAM
Bases de Dades DUAL Robert Cristea
Entorns de Desenvolupament DUAL Marga Riera
Formació i Orientació Laboral DUAL Amanda Llompart
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió DUAL Miguel Ángel Menéndez
Programació DUAL Estefanía Campayo
Sistemes Informàtics DUAL Miquel Beltrán
Seguiment de pràctiques a empresa Miquel Beltrán
2n DAM
Accés a Dades DUAL
Accés a Dades
Robert Cristea
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils DUAL
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils
Jaume Martí
Sistemes de Gestió Empresarial DUAL
Sistemes de Gestió Empresarial
Estefanía Campayo
Desenvolupament d’Interfícies DUAL
Desenvolupament d’Interfícies
Estefanía Campayo
Programació de Serveis i Processos DUAL
Programació de Serveis i Processos
Miguel Ángel Menéndez
Empresa i Iniciativa Emprenedora DUAL
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Amanda Llompart
Seguiment de pràctiques a empresa DUAL Jaume Martí
Formació en Centres de Treball (FCT) Jaume Martí