Inici / Informàtica

Informàtica

Cap del departament: Marga Riera

ESO 21-22:

Cursos Assignatures Professorat
4t ESO A Xavier Sastre
4t ESO B, C, D, E Andrea Pomar
4t ESO B, C, D, E Xavier Sastre
4t ESO F Andrea Pomar

Batxillerat 21-22:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx. TIC I Miquel Beltrán
Xavier Sastre

CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 21-22:

Cursos Mòduls Professorat
1r SMX Aplicacions Ofimàtiques Marga Riera
Formació i Orientació Laboral Marcel Gómez
Muntatge i Manteniment d’Equips Xavier Sastre
Sistemes Operatius Jaume Martí
Xarxes Locals Xavier Sastre
2n SMX Aplicacions Web M. Magdalena Riudavets
Empresa i Iniciativa Emprenedora Fany Homar
Seguretat Informàtica M. Magdalena Riudavets
Sistemes Operatius en Xarxa Jaume Martí
Serveis en Xarxa Marga Riera
Formació en Centres de Treball (FCT) Marga Riera/ M. Magdalena Riudavets

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma DUAL 21-22:

Cursos Mòduls Professorat
1r DAM Bases de Dades DUAL Robert Cristea
Entorns de Desenvolupament DUAL Miquel Beltrán
Formació i Orientació Laboral DUAL Víctor Suñer
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió DUAL Juan Flores
Programació DUAL Estefanía Campayo
Sistemes Informàtics DUAL Miquel Beltrán
Seguiment de pràctiques a empresa Miquel Beltrán
2n DAM Accés a Dades DUAL
Accés a Dades
Robert Cristea
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils DUAL
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils
Jaume Martí
Sistemes de Gestió Empresarial DUAL
Sistemes de Gestió Empresarial
Estefanía Campayo
Desenvolupament d’Interfícies DUAL
Desenvolupament d’Interfícies
Estefanía Campayo
Programació de Serveis i Processos DUAL
Programació de Serveis i Processos
Juan Flores
Empresa i Iniciativa Emprenedora DUAL
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Víctor Suñer
Seguiment de pràctiques a empresa Jaume Martí