Inici / Procés d’escolarització curs 2022-2023

Procés d’escolarització curs 2022-2023

*La informació d’aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que tinguem les dades pertinents de cada apartat.

Aquí trobareu tota la informació referent al procés d’escolarització del curs 2022-2023, tant de calendaris com de com es farà enguany (de forma telemàtica). Es penjarà a mesura que la Conselleria d’Educació ens vagi informant:

Formació Professional

FP Intensiva: En el moment de formalitzar la matrícula, és a dir, els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022, en cas que hagi estat admès, ha de presentar:

— Documentació que acrediti que, en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé és titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d’acord amb el que es determina en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

— Documentació que justifiqui l’empadronament en algun dels municipis de les Illes Balears, amb una antiguitat mínima de dos anys (certificat d’empadronament històric).

— Signar la declaració responsable que li facilitarà el centre en la que el sol·licitant certifica que, en el moment de sol·licitar la plaça, no disposa de la qualificació professional reconeguda per les titulacions requerides per subscriure un contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis.

 
IMPORTANT:
Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer:
   – usuari gestib
   – cl@ve
 

MATRICULACIÓ GESTIB-PROBLEMES AMB EL NOM DE L’ESCOLA:
Per aquells que avui estan realitzant el tràmit de matriculació a través del Gestibvos informam que quan cerqueu el nom de l’escola heu de posar: CC Centro Internacional de Educación (no posar Cide).

MANUAL D’ACCÉS AL GESTIB: