Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Juan Mir

ESO 20-21:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, C i D Juan Mir
1r ESO B Iván Núñez
1r ESO E Toni Ferragut
1r ESO F Silvia Sillero – Jaume Marqués
1r ESO G Iván Núñez – Toni Ferragut
2n ESO A Iván Núñez
2n ESO B Xisca Vindel
2n ESO C Toni Ferragut
2n ESO D i E Margalida Carrió
2n ESO F i G Silvia Sillero – Jaume Marqués
3r ESO A Iván Núñez
3r ESO B i D Margalida Carrió
3r ESO C i E Katy Forteza
4t ESO A (PRAQ) Xisca Vindel
4t ESO A Margalida Carrió
4t ESO B i E Iván Núñez
4t ESO C Jaume Llodrà
4t ESO D Xisca Vindel

BATXILLERAT 20-21:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx B Matemàtiques I Iván Núñez
1r Batx C i D Toni Mir
1r Batx Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Toni Mir

2n Batx Matemàtiques II Toni Mir
2n Batx Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Toni Mir

Professorat de suport: Pendent d’actualització.

Cursos Professorat
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO (ensenyaments aplicats i PRAQ)

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria
Problemes de probabilitat 2n Batxillerat

Adreces d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)

Feines d’estiu:
Les feines d’estiu de PMAR les podeu trobar al següent enllaç.

Cursos Assignatures
1r ESO Matemàtiques
2n ESO Matemàtiques
3r ESO Matemàtiques
4t ESO Matemàtiques (ensenyaments acadèmics)Matemàtiques (ensenyaments aplicats)
1r Batx. Matemàtiques I Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I