Inici / Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de departament: Juan Mir

ESO 21-22:

Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A Xisca Vindel
1r ESO B i C
Jaume Llodrà
1r ESO D Victoria Campos
1r ESO E i F
Juan Mir
2n ESO A, B, C i D

Matemàtiques

Victoria Campos
2n ESO E Margalida Carrió
3r ESO A Juan Carlos Llabrés
3r ESO B Marta Baños
3r ESO C, D i E
Margalida Carrió
4t ESO A Matemàtiques aplicades Katy Forteza
4t ESO F Marta Baños
4t ESO B i C

Matemàtiques

Katy Forteza
4t ESO D
Xisca Vindel
4t ESO E Margalida Carrió

BATXILLERAT 21-22:

Cursos Assignatures Professorat
1r Batx CCSS (A,B,C) Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Katy Forteza
1r Batx Ciències (A,B,C) Matemàtiques I Iván Núñez
2n Batx CCSS (A,B,C) Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Iván Núñez
2n Batx Ciències (A,B,C) Matemàtiques II Iván Núñez

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.

Activitats i feines voluntàries:

Adjunt Descripció
Treball voluntari funcions 3r ESO
Feina estadistica 3r ESO
Logaritmes i exponencials 1r Batxillerat
Derivades de funcions 1r Batxillerat
Funcions limits i continuitat 1r Batxillerat
Geometria 1r Batxillerat
Matrius i determinants
Problemes 2n Batxillerat
Continuitat i derivabilitat 2n Batxillerat
Integral definida aplicacions
Geometria 2n Batxillerat
Sistemas 2n Batxillerat
Aplicacions derivades 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Integrals indefinides 2n Batxillerat
Trigonometria
Problemes de probabilitat 2n Batxillerat

Adreces d’interès:

Enllaços d’interès Descripció
  www.xeix.org Societat Balear de Matemàtiques
  www.uib.cat Universitat de les Illes Balears
  www.cangur.org Proves Cangur
 KAOTIMAT  Blogs del professorat (Xisca Vindel)