Inici / Educació Primària

Educació Primària

logo-extra-5

A l’Educació Primària continuam els processos que hem iniciat a Infantil i a més potenciam els hàbits de treball, la reflexió, autonomia personal, adquisició de valors, l’argumentació, la capacitat d’anàlisi, l’observació, la creativitat i el treball cooperatiu. D’aquesta manera ajudam al desenvolupament integral de la persona tant en l’aspecte cognitiu com en l’emocional.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius, a cada classe, a més del tutor, participa un equip mutidisciplinar, amb un Servei d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat de les aules. La finalitat és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres infants.

 

1

 

Totes les aules de Primària compten amb una sessió setmanal de:

  • Desdoblament, on es treballa amb dos mestres a la vegada.
  • Expressió oral en llengua anglesa. (Conscients de la presència cada vegada més evident de l’ús de l’anglès, des de l’escola potenciam el seu aprenentatge. A més de les classes d’anglès hem introduït a tota Primària els i les auxiliars de conversa que treballen en grups més reduïts. També els nins i nines tenen la possibilitat de practicar i aprendre anglès a través de les activitats extraescolars que oferim al CIDE com “Drama club” i“English theatre”).
  • Educació emocional. A Primària es dedica una hora setmanal a treballar l’educació emocional amb l’alumnat mitjançant diferents dinàmiques, contes, vídeos, situacions que ens trobam en el nostre dia a dia, etc.

La innovació pedagògica també forma part del nostre projecte de centre. Actualment es fa feina per projectes i es treballa l’aprenentatge cooperatiu a tots els cursos de Primària. A més, a 1r i 2n també dediquen una tarda a la setmana a fer feina per ambients. Dins dels ambients, els infants poden fer feina en l’hort de l’escola, on aprenen a plantar, cuidar i recollir els fruits de cada temporada.

Les noves tecnologies també formen part de la vida diària del nostre alumnat. I en aquesta etapa s’inicia la utilització de l’ordinador com a eina de suport educatiu. Els nins i nines de 5è i 6è de Primària tenen ordinadors portàtils a l’aula.

ACTIVITATS

Les sortides i visites culturals són important en  l’aprenentatge a Primària perquè ens serveixen per treballar coneixements i objectius didàctics d’una forma vivencial. Tenim cura especial per l’aprenentatge actiu, a prop de la realitat i de la natura i per això programam nombroses sortides relacionades principalment amb les àrees de les ciències. Un exemple són les sortides de senderisme que es fan cada trimestre i la Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana, on hi participa l’alumnat de 5è i 6è de Primària. També al final de cada cicle organitzam estades de colònies que fomenten la interrelació entre els nostres infants fora de l’àmbit de l’escola. A més, dins l’escola els nins i nines poden fer esport i gaudir de la Ruta CIDESaludable, tant durant les sessions d’Educació Física, com durant el seu temps d’esbarjo, ja que està oberta per a tots durant tota la jornada.

L’alumnat pot gaudir d’una sèrie d’activitats complementàries (de 12 a 13 h) on els infants poden practicar l’esport i desenvolupar les seves facetes artístiques i completar la seva formació personal (Jocs i cançons, art, jocs preesportius, jocs didàctics amb ordinador…).

A més a més oferim unes activitats extraescolars de migdia (de 13 a 14.30 h) on hi ha tota una sèrie d’activitats esportives (futbet, bàsquet, bàdminton, gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, handbol,taekwondo, activitats lúdiques…), d’idiomes (alemany i teatre en anglès), música (cor), i d’altres com escacs, dibuix i pintura, informàtica i robòtica, entre d’altres.

Per la tarda, també oferim activitats extraescolars com ioga, Cideidiomes, Aloha Mental Arithmetic i l’aprenentatge de diferents instruments a l’escola de música.

ALTRES SERVEIS:

A més tenim un Pla de Mediació escolar (dins el Pla d’AccióTutorial), mitjançant el qual, l’alumnat es forma i fa de mediador per resoldre conflictes entre altres companys i companyes.

El menjador (amb cuina i elaboració pròpia del menjar) està pensat com una aula més en la qual els nins i nines aprenen els bons hàbits, l’autonomia i el saber estar a taula. Un dels objectius és ensenyar als infants a menjar de tot.

El CIDE compta, a més, amb un servei mèdic, amb una metgessa titulada per atendre les urgències que es puguin produir al centre educatiu. A més, s’encarrega de supervisar les necessitats de l’alumnat que té prescrites una sèrie d’indicacions mèdiques (al·lèrgics, diabètics…), participa en l’elaboració  dels menús i fomenta la formació del professorat en prevenció d’accidents i primers auxilis.

Disposam de guarderia (de 7.30 a 9 h del matí i de 16.30 a 18 h) i de transport escolar que cobreix la ciutat de Palma.

 

PROTOCOL COVID- 19, CURS 2020-2021:

Durant el curs 2020-2021 hi haurà alguns canvis per tal de garantir les mesures de seguretat establertes per la Conselleria d’Educació amb l’objectiu d’evitar la propagació de la COVID-19.

Enguany tots els grups de Primària es constituiran en grups estables de convivència i han de dur la mascareta posada durant la seva estada a l’escola. També es demanarà a l’alumnat un kit de desinfecció amb mascaretes de reserva per si cal canviar-la o per si es perd durant la jornada. A més, no es podrà compartir el material escolar, per la qual cosa cada alumne disposarà d’un estoig amb el material necessari per al desenvolupament de les classes, que quedarà al centre. Sempre que sigui possible, es mantindrà la distància de seguretat i s’incidirà en la rentada de mans. Les aules es desinfectaran i es ventilaran segons recomanen les indicacions de la Conselleria d’Educació.

Enguany l’accés al centre es farà a través de les portes 5 (1r i 2n de Primària), 6 (3r i 4t de Primària) i 8 (5è i 6è de Primària). Cada tutor informarà les seves famílies de la seva porta d’entrada i sortida corresponent.

El servei de guarderia de matí es traslladarà al pavelló esportiu (porta 8) i el de guarderia de l’horabaixa es traslladarà al menjador. A les dues zones cada alumne romandrà amb els seus companys corresponents del seu grup bombolla i no tendrà contacte amb la resta de classes. L’alumnat que utilitzi el servei de guarderia haurà de dur sempre posada la mascareta.

El servei de transport es manté com fins ara, però enguany l’alumnat haurà de dur sempre posada la mascareta i ocupar un lloc fix a l’autobús, on, sempre que sigui possible, es mantindrà la distància de seguretat.

Els nins i nines de Primària tendran diferents espais de lleure. Al pati cobert i pati d’autocars s’han habilitat 6 zones i es realitzaran dos torns de pati. El primer per a 1r de Primària (9.50 a 10.20 h) i el segon per a 2n de Primària (10.20 -11 h). Al pati gran s’han habilitat 26 zones diferents per a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. Cada espai serà rotatiu i estarà delimitat. D’aquesta forma, cada dia cada grup-classe utilitzarà només un dels espais establerts, per tal de garantir el grup bombolla. D’altra banda, els abeuradors romandran tancats i cada alumne haurà de dur una botella d’aigua d’ús personal i intransferible.

Al menjador cada grup bombolla tendrà un espai assignat on s’ubicarà cada dia. Són espais ventilats, desinfectats i adaptats amb parets mòbils que separen els diferents grups bombolla entre ells, per garantir la distància de seguretat. El grup entrarà i sortirà sempre junt amb el seu mestre per tal de controlar que no s’ajuntin amb altres alumnes de classes diferents.

Per tal de garantir grups estables a Primària enguany no es podran dur a terme activitats extraescolars a migdia mesclant alumnes de diferents grups. Els alumnes de 1r i 2n de Primària, després de dinar, podran fer activitats extraescolars dins la seva aula o en altres espais habilitats (com pavelló, hort, jardí o altres). El format d´aquest taller podrà ser per racons o ambients amb diferents temàtiques (joc simbòlic, lúdiques, jocs tradicionals, teatre, música, plàstica, hort, etc.) i amb diferent periodicitat.

 

Els alumnes d’Infantil i Primària no podran participar en extraescolars d’horabaixa per tal de mantenir grups de convivència estable a no ser que hi hagi prou alumnes del mateix grup de convivència estable per tal de poder garantir la viabilitat econòmica.

 

Els infants de 1r i de 2n de Primària enguany no faran ambients com s’havien fet fins ara. Les activitats que realitzin durant aquest curs, com per exemple els tallers, es faran sempre dins la seva classe. L’objectiu és que cada grup-classe sempre estigui en el seu espai i no tengui contacte amb altres grups bombolla.

Tot l’alumnat de Primària haurà de dur la mascareta posada durant la seva estada a l’escola excepte per menjar, per fer esport i/o mentre toquin instruments de vent. A més han de dur un kit a la motxilla amb mascareta de reserva i gel hidroalcohòlic. Durant l’inici de curs es treballarà en un pla d’acollida en què s’incidirà en l’educació emocional i el coneixement de les normes de seguretat sanitària com la rentada de mans i la distància de seguretat, entre d’altres. Totes les aules i espais comuns es desinfectaran i es ventilaran segons recomanen les indicacions de la Conselleria d’Educació.

Es prioritzarà que les tutories amb famílies es realitzin de forma telemàtica. L’enllaç de la reunió s’enviarà poc abans durant el mateix dia.

En cas de canviar d’escenari i passar a un de confinament (escenari C), la plataforma en línia que utilitzarà l’escola per fer feina diàriament serà el Google Classroom. La resta d’informació de l’escola la rebran mitjançant comunicats via Gestib, pàgina web, xarxes socials o el mateix Google Classroom de l’aula.