Inici / Educació Primària

Educació Primària

logo-extra-5

A l’Educació Primària continuam els processos que hem iniciat a Infantil i a més potenciam els hàbits de treball, la reflexió, autonomia personal, adquisició de valors, l’argumentació, la capacitat d’anàlisi, l’observació, la creativitat i el treball cooperatiu. D’aquesta manera ajudam al desenvolupament integral de la persona tant en l’aspecte cognitiu com en l’emocional.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius, a cada classe, a més del tutor, participa un equip mutidisciplinar, amb un Servei d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat de les aules. La finalitat és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres infants.

1

Totes les aules de Primària compten amb una sessió setmanal de:

  • Desdoblament, on es treballa amb dos mestres a la vegada.
  • Expressió oral en llengua anglesa. (Conscients de la presència cada vegada més evident de l’ús de l’anglès, des de l’escola potenciam el seu aprenentatge. A més de les classes d’anglès hem introduït a tota Primària els i les auxiliars de conversa que treballen en grups més reduïts als cursos més baixos i dins l’aula amb els més grans. També els nins i nines tenen la possibilitat de practicar i aprendre anglès a través de les activitats extraescolars que oferim al CIDE com “Play and learn” i“English theatre”).
  • Educació emocional. A Primària es dedica una hora setmanal a treballar l’educació emocional amb l’alumnat mitjançant diferents dinàmiques, contes, vídeos, situacions que ens trobam en el nostre dia a dia, etc.

La innovació pedagògica també forma part del nostre projecte de centre. Actualment es fan situacions d’aprenentatge, feina per projectes i es treballa l’aprenentatge cooperatiu a tots els cursos de Primària. A més, a 1r i 2n també dediquen una tarda a la setmana a fer feina per ambients. Dins dels ambients, els infants poden fer feina en l’hort de l’escola, on aprenen a plantar, cuidar i recollir els fruits de cada temporada.

Les noves tecnologies també formen part de la vida diària del nostre alumnat. I en aquesta etapa s’inicia la utilització de l’ordinador com a eina de suport educatiu.

ACTIVITATS

Les sortides i visites culturals són important en  l’aprenentatge a Primària perquè ens serveixen per treballar coneixements i objectius didàctics d’una forma vivencial. Tenim cura especial per l’aprenentatge actiu, a prop de la realitat i de la natura i per això programam nombroses sortides relacionades principalment amb les àrees de les ciències. Un exemple són les sortides de senderisme que es fan cada trimestre i la Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana, on hi participa l’alumnat de 5è i 6è de Primària. També al final de cada cicle organitzam estades de colònies que fomenten la interrelació entre els nostres infants fora de l’àmbit de l’escola. A més, dins l’escola els nins i nines poden fer esport i gaudir de la Ruta CIDESaludable, tant durant les sessions d’Educació Física, com durant el seu temps d’esbarjo, ja que està oberta per a tots durant tota la jornada.

A més a més oferim unes activitats extraescolars de migdia (de 12 a 13h i de 13.30 a 14.30 h) on hi ha tota una sèrie d’activitats esportives (futbet, bàsquet, bàdminton, volei, gimnàstica rítmic, hoquei gespa, taekwondo, activitats lúdiques, multiesport…), d’idiomes (alemany, jocs en anglès i teatre en anglès), i d’altres com escacs, dibuix i pintura, manualitats, English Drama, salut i mindfullness, informàtica i robòtica, entre d’altres.

Per la tarda, també oferim activitats extraescolars com Diverticiència, matemàtiques creatives, robòtica, zumba kids, xinès, ImaginArt, English Club, oratòria, escacs, ball modern, youtubers i streamers i l’aprenentatge de diferents instruments a l’escola de música (percussió i guitarra).

ALTRES SERVEIS:

A més tenim un Pla de Mediació escolar (dins el Pla d’Acció Tutorial), mitjançant el qual, l’alumnat es forma i fa de mediador per resoldre conflictes entre altres companys i companyes.

El menjador (amb cuina i elaboració pròpia del menjar) està pensat com una aula més en la qual els nins i nines aprenen els bons hàbits, l’autonomia i el saber estar a taula. Un dels objectius és ensenyar als infants a menjar de tot.

El CIDE compta, a més, amb un servei mèdic, amb una metgessa titulada per atendre les urgències que es puguin produir al centre educatiu. A més, s’encarrega de supervisar les necessitats de l’alumnat que té prescrites una sèrie d’indicacions mèdiques (al·lèrgics, diabètics…), participa en l’elaboració  dels menús i fomenta la formació del professorat en prevenció d’accidents i primers auxilis.

Disposam de guarderia (de 7.30 a 9 h del matí i de 16.30 a 18 h) i de transport escolar que cobreix la ciutat de Palma.