Inici / Geografia, Història i Música

Geografia, Història i Música

Cap de departament: Àlvar Servera
ESO 20-21:
Curs Assignatures Professorat
1r ESO F, G Biel Quirós
1r ESO A, B, C Ana Villatoro
1r ESO D, E Miquel Oliva
1r ESO A, B, C, D, E, F  Música Àlvar Servera
1r ESO G Lluc Moragues
2n ESO A Àlvar Servera
2n ESO B, E, H Fran García
2n ESO G Biel Quirós
2n ESO C i D Puri Carrillo
3r ESO A, C i D Tià Vallbona
3r ESO B Climent Picornell
3r ESO E Fran García
4t ESO A Fran García
4t PRAQ, Sebastià Vallbona
4t ESO B, C, D, E Ana Villatoro
Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.
Batxillerat 20-21:
Curs Assignatures Professorat
1r Batx  Historia del Món contemporani Fran García
1r Batx Fernando Rotger
1r Batx Fonaments de l’Art I Eva Murillo
2n Batx A, B i C Història d’Espanya Fernando Rotger
2n Batx Història de l’Art Puri Carrillo
2n Batx B i C Geografia d’Espanya Antoni Bosch
PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Biel Quirós.