Inici / Geografia i Història

Geografia i Història

Cap de departament: Àlvar Servera
ESO 22-23:
Cursos Assignatures Professorat
1r ESO A, B, C, D, E i F Geografia i Història 1 (LOMLOE) Ana Villatoro
2n ESO A Ana Villatoro
2n ESO B, C Climent Picornell
2n ESO D,E,F Àlvar Servera
3r ESO A, B, C, D, E Geografia i Història 3 (LOMLOE) Toni Bosch
4t ESO A Tià Vallbona
4t ESO B, C i D Àlvar Servera
4t ESO E Puri Carrillo
4t PRAQ Antoni Bosch
Els àmbits corresponents al PDC (Programa de diversificació curricular) i al PMAR (Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat), es troben al següent enllaç.
Batxillerat 22-23:
Cursos Assignatures Professorat
1r Batx Historia del Món contemporani (LOMLOE) Fernando Rotger
2n Batx A, B i C Història d’Espanya Fernando Rotger
2n Batx Història de l’Art Puri Carrillo
2n Batx Geografia d’Espanya Antoni Bosch
*LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.
PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluc Moragues.